USA:s president George W Bush har låtit meddela att han kommer till Göteborg i samband med EU:s toppmöte 14-16 juni 2001.

Supermakten USA är det största hotet mot fred, rättvisa, miljö, demokrati och varjr nations och folks rätt till självbestämmande.

De kränker internationella avtal och överenskommelser och nonchalerar FN och dess regler för internationell säkerhet och fred.

Med militära, politiska och ekonomiska medel har de gett sig själv rätten att tvinga andra länder till underkastelse. USA har drivit på för att omvandla NATO, som formellt bildades som en försvarsallians, till en militärpakt för angreppskrig.

Våldsstaten Israels hela existens vilar på stödet från USA. Terrorn och den rasistiska diskrimineringen av det palestinska folket skulle inte kunna fortgå utan den amerikanska regeringens uppbackning.

Det nya presidentskapet har presenterat sig med ännu större arrogans och hotfullhet mot världens folk. För att befästa USA:s dominans ska enorma summor satsas på mer vapen och ett rymdstyrt amerikanskt robotsystem.

Sitt förakt inför ansvaret över jordens resurser, natur och miljö, har man också demonstrerat, genom sin vägran att skriva under Kyoto-avtalet om begränsingar för utsläpp av växthusgaser. President Georg W Bush är inte välkommen till Göteborg!

Vi undertecknade organisationer och föreningar i Göteborg står bakom denna plattform. Vi kommer att genomföra protester mot USA:s politik och inbjuder alla att delta i den demonstration och det protestmöte som kommer att hållas i samband med Georg W Bush besök. Samling vid Stora Teatern torsdagen den 14 juni kl 17.45. Avmarsch mot Götaplatsen kl 18.15.

· Bekämpa USA-imperialismen!

· Bryt med NATO!

· Fördöm USA:s sanktionspolitik och världsterrorism - För freden!

· Solidaritet med Palestinas folk - Stoppa Israels terror nu!

· Försvara folkrätt och FN-stadga!

· För ett oberoende och alliansfritt Sverige!"

Anhörigföreningen för Politiskt avrättade i Chile, DHKC (Turkiet), Chiles Kommunistiska Parti, Föreningen för palestiniers rätt att återvända, IKM (kommittén mot isoleringsceller), Iraks KP, Irakiska kulturhuset, Iransk-svensk solidaritetsförening, Irans Tudeh-parti, KPML(r), Latinamerikanska kommittén för mänskliga rättigheter, Palestinska samordningskommittén, Palestinska Alsalamförening, Proletären FF, RKU, Salvadoranska kulturföreningen Biskop A. Romero, Socialistiska Partiet, Svensk-Kubanska föreningen, Victor Jara-föreningen