1 2 3 4 5 6

Fra:Louise Pettersson <louise.pettersson@delta.telenordia.se>
Dato:Søn Jun 2, 20026:02
Emne:GBG2002

Innehåll:

1. Kom till Göteborg 14-16 juni! Aktiviteter på årsdagarna av EU-protesterna i Göteborg

2. Rapport om Göteborg 2001

3. Köpenhamn i höst. Aktiviteter under danska ordförandeskapet

4. Lite om folkrörelsestudiegruppen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. Kom till Göteborg 14-16 juni! Aktiviteter på årsdagarna av EU-protesterna i Göteborg
a. Fredag den 14 juni
b. Lördag den 15 juni
c. Söndag den 16 juni

a. Fredag den 14 juni

Demokratinätet, Folkrörelsestudiegruppen och arrangörerna bakom Rådslag Göteborg 2002 ordnar stor helg i Göteborg på årsdagen av Gbg2001!

Hemsidor: www.folkrorelser.nuoch www.demokratinatet.nu(under uppbyggnad)

Här är preliminära program för alla tre dagarna

Fredag 14 juni:

Ett år efter Göteborg 2001
Vad hände och varför?

Tid: Kl 10 - 17 Fredagen 14 juni

Plats: Världshuset, Brogatan 4 nära Järntorget vid kanalen, Göteborg

Arrangörer: Demokratinätet och Folkrörelsestudiegruppen

1. kl 10.00 Makten över kunskapen,

Makten över kunskapen före, under och efter Göteborg, folkbildning och vetenskap. Vilka kriterier är viktiga för att kunskapen ska bidra till lösningar?

Tord Björk, Folkrörelsestudiegruppen
Aant Elzinga, professor i vetenskapsteori
Christina Hagner, ordförande, Ordfront
Björn Hettne, professor i freds- och konfliktforskning Sven-Erik Sjöstrand, riksdagsledamot (v)
Per Warming, nordisk folkbildare

2. kl. 10.45 Vad ville de olika aktörerna?

Vad ville folkrörelserna? Vad ville partierna och regeringen? Vad ville polis och myndigheter? Vad ville media, folkbildningsorganisationer och forskare?

Klas Corbelius, förf. "EU-motståndet"
Ingela Mårtensson, Folkrörelsen nej till EU
Magnus Hörnqvist, Nätverket mot rasism
Mikael Oscarsson, Göteborgs universitet

- 1 -