1 2 3

 

foretandeteuropau46
Printed: tisdag 23 juli 2002 20.57.18

Page 1 of 3 Printed For: Louise

IMAGE imgs/foretandeteuropau4601.gif 46
Fra: Louise Pettersson<louise.pettersson@delta.telenordia.se>
Dato: Søn d. 17. Feb 2002 5:11pm
Emne: For et andet Europa i København

För spridning

----------
From: Kenneth Haar <Kenneth.Haar@f...>
Subject: For et andet Europa i København - planlægningsseminar den 17. marts (dansk version)
Date: tor 14 feb 2002 09.35

For et andet Europa i København
- EU-topmøde i København i december og andre aktiviteter under det danske EU-formandskab

Kære venner.

I årets sidste halvdel har Danmark EU-formandsskabet. Og selvfølgelig vil der være en lang række alternative aktiviteter i forbindelse med de mange topmøder. Initiativet for et andet Europa vil gerne involvere grupper og organisationer fra andre lande i forberedelsen af nogle af de alternative akti-viteter, herunder en stor demonstration den 14. december under EU-topmødet i København.

Derfor inviterer vi til forberedelsesseminar:

Søndag den 17. marts.
Kl. ca.10-17
København (lokaler ikke konfirmeret)

De tilmeldte vil hurtigt få tilsendt en detaljeret dagsorden. Mødet vil fokusere på;
- Demonstration og andre aktiviteter under topmødet i december - Aktiviteter under andre topmøder, såsom miljøministrenes møde i Århus i juli
- koordinering blandt organisationerne (nyhedsbrev m.m.)

Vi vil også sørge for, at deltagerne får præsenteret de øvrige initiativer, der er i gang i forhold til formandsskabet, herunder NGO-forum "Stop volden" og koalitionen "Stop Unionen".

Initiativet for et andet Europa har allerede en række idéer og planer, men grupper og organisationer fra andre lande, er inviteret til København i marts netop for at kommentere vores idéer, og for at komme med egne forslag. Vi håber på at kunne bygge videre på det bedste i traditionerne fra Am-sterdam, Køln, Gøteborg og andre "alternative EU-topmøder" i de forløbne år.

Kontakt os hurtigst muligt, hvis du vil tilmeldes mødet. Sidste frist er den 11. marts.

Vi ses i København!

Kenneth Haar (foreløbig kontaktperson)
Tlf. +45 - 33 37 50 69, mobiltlf. 23 60 06 31
e-mail: Kenneth.Haar@ft.dk

Hvem og hvad er Initiativet for et andet Europa?

Initiativet for et andet Europa består foreløbig af (i alfabetisk orden) ATTAC-Danmark, Enhedsli-sten, Globale rødder, Minoritetspartiet,