infocentralmoten010602u25
Printed: tisdag 23 juli 2002 21.00.22

Page 1 of 1 Printed For: Louise

IMAGE imgs/infocentralmoten010602u201.gif

25
Fra: Louise Pettersson<motmakt@delta.telenordia.se> Dato: Fre d. 1. Jun 2001 3:46pm
Emne: Rättelse mötestider

Göteborgsaktionens möte om infocentraler I morgon lördag utannonserades med fel tid

Det ska vara kl 16.00 på Världshuset
Kl 18.00 är det möte för Samordningsgruppen

Göteborgsaktionens möten I helgen blir alltså liksom följer.

Lördag 11-13 Brunnsparken, Torgmöte
Lördag 14-17 Världshuset, Demonstrationsmöte
Lördag 16-18 Lagerhuset, Infocentralmöte
Lördag 18-20 Lagerhuset, Samordningsmöte

Söndag 14-17 Planeringsmöte, Världshuset

Dessutom kommer ekonomigruppen och masstidningsgruppen att träffas under helgen. Tid och plats ej fastställda.

Samtliga möten är i Göteborg

Väl mött/ Louise Pettersson