1 2 3

infocentralschemanu27
Printed: tisdag 23 juli 2002 21.00.17

IMAGE imgs/infocentralschemanu2701.gif 27
Fra: Louise Pettersson<louise.pettersson@delta.telenordia.se>
Dato: Lør d. 9. Jun 2001 11:00pm
Emne: Hjälp till att informera i Göteborg!

Göteborgsaktionen 2001 har planerat tre informationscentraler i Göteborg med start tisdag/onsdag.

En ligger på Lagerhuset, Heurlings plats 1 och kommer att samordnas med incheckning för boendet på skolorna

En ligger på Hvittfeldska gymnasiet där vi kommer att ha en hel del av vårt motkonferensprogram

Slutligen beräknas en ligga i tältstaden Fritt Forum där vi också har delar av motkonferensen och där många människor kommer att röra sig.

Om du vill hjälpa till med detta informera om vad som händer och/eller hjälpa folk till rätta, skicka ett e-post tillbaka eller kom på informationsmöte i morgon söndag kl 18.00 på Lagerhuset Heurlins plats 1.

På mötet kommer det också tas upp något hur man sköter incheckning på Lagerhuset eftersom information och boendeinformationen där kommer att samordnas.

Det är också jättebra om ni som har sagt att ni kan hjälpa till förut kan säga vilka tider ni kan nu.

Skickar med ett schema över alla de tider som det behövs folk till:

För informationscentralerna är preliminärt följande personer huvudansvariga (men vi skulle behöva vara fler om det också)

%...%

..