1 2 3 4

kallelser010407-8u14
Printed: tisdag 23 juli 2002 17.36.31

Page 1 of 4 Printed For: Louise

IMAGE imgs/kallelser010407-8u1401.gif 14
Fra: Louise Pettersson<motmakt@delta.telenordia.se>
Dato: Tirs d. 3. Apr 2001 2:52pm
Emne: Möten för Göteborgsaktionen i helgen

Kallelser till arbetsmöten och planeringsmöte för Göteborgsaktionen 2001 samt inbjudan till möte 6 april angående George W. Bushs planerade göteborgsbesök. Alla mötena är i Göteborg

Innehåll:
1. Mötesshema
2. Kallelse till planeringsmöte
3. Kallelse till demonstrationskommittémöte
4. Kallelse till motkonferensmöte
5. Inbjudan till möte om George W. Bushs besök
6. För er som undrar

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * *

Mötesschema:
Fredag: Möte om George W. Bush på Forum Unga Marxisters lokal på Stampgatan 8, kl 18.00 (bakom stora Posthuset närajärnvägsstationen)
Lördag: Motkonferensmöte om storplenan på
Miljöförbundet Jordens Vänners kansli, 9.00-12.00
Lördag: Torgmöte: 11.30-13.00, Bältesspännarparken,
nära Kungsportsplatsen
Lördag: Demonstrationsmöte på Världshuset,
Brogatan 4, kl. 14.00 - 18.00.
Söndag: Planeringsmöte på Världshuset,
kl. 10.00 - 17.00 med möjlig förlängning till 18.00

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kallelse till planeringmöte för Göteborgsaktioen 2001, söndagen den 8 april i Göteborg Tid:10.00-17.00 Plats: Världshuset

Förslag till Dagordning

0. Mötets öppnande

1. Presentationsrunda

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare, samt justerare

3 a) Rapport från samordningsgruppen b) Diskussion och eventuella beslut med anledning av föregåenderapport

4 a) Rapport från demonstrationsgruppen b) Diskussion och eventuella beslut med anledning av föregående rapport

5. a) Rapport från praktiska gruppen för logi och lokaler b) Diskussion och eventuella beslut med anledning av föregående rapport

6 a) Rapport från programrådet b) Diskussion och eventuella beslut med anledning av föregående rapport

7 a) Rapport från masstidningsgruppen b) Diskussion och eventuella beslut med anledning av föregående rapport

8 a) Rapport från ekonomigruppen b) Diskussion och eventuella beslut