kallelsetilldemok010519u21
Printed: tisdag 23 juli 2002 21.01.05

Page 1 of 1 Printed For: Louise

IMAGE imgs/kallelsetilldemok010519u01.gif

21
Fra: Louise Pettersson<motmakt@delta.telenordia.se>
Dato: Lør d. 19. Maj 2001 6:07pm
Emne: Extra - demonstrationsplanering

Kallelse till extra möte med demonstrationskommittén

Söndagen den 20 maj klockan 14:00
Plats: Världshuset

Frågor som kommer att tas upp:
Val av demonstrationsledning, hur vi går vidare med protestmötet på fredagen nu när polisen avslagit ansökan om Heden för det mötet, och praktiska frågor kring demonstrationen som hur samlingen på Linnéplatsen ska organiseras, talare, vilka som ska gå i vilka block, ljud, scen/podium på Götaplatsen, funktionärer, frontbanderoll, sambandsutrustning, etc...

Tid och plats för detta möte beslutades i samband med planeringsmötet i söndags när flera frågor återstod.

Dagordning kommer på mötet.
Representanter för alla organisationer som ska demonstrera med Göteborgsaktionen 2001 den 16 juni hälsas välkomna

Väl mött.