1 2

motkonferensprogramu26
Printed: tisdag 23 juli 2002 21.00.19

Page 1 of 2 Printed For: Louise

IMAGE imgs/motkonferensprogramu2601.gif

26
Fra: Louise Pettersson<motmakt@delta.telenordia.se>
Dato: Ons d. 6. Jun 2001 1:11pm
Emne: Masstidningar+motkonferensprogram

Här kommer den version av motkonferensprogrammet som finns i masstidnngen som trycktes igår.

Tidningar finns att hämta på Lagerhuset, Heurlins platsi Göteborgsamt på veckotidningen Internationalens redaktion I Stockholm Västmannagatan 73, ingång från gården, från och med I morgon torsdag. Den har även skickats till följande adresser:

Ett mindre antal tidningar har också skickats till:
Rättvisepartiet Socialisterna I Umeå och Luleå samt SAC i Karlstad, Gävle, Lund, Uppsala, Norrköping och Malmö, till Attac I Köpenhamn och till Falköpings Kulturhus.

Beställningar kan göras på propaganda@g... eller på 031-7010316

Mvh/Louise Pettersson

- - --- -- - - - - - -- - - - - - - -- - -
Motkonferensen består av stora plenarier som kommer att hållas på kvällarna, på fredag e.m och på söndagen kring angelägna frågor med koppling till de huvud-paroller, vi för fram I demon-strationen och på protestmötet. Till varje plenum finns en panel med intressanta talare inbjudna. Motkonferensen knyter an till Göteborgsaktionens plattform och betonar internationell solidaritet och samverkan mella folkrörelser. Utöver plenarier planeras också ett fåtal mindre seminarier och arbetsmöten.

ONSDAG
13.6 onsdag -20.00-23.00
(Handelshögskolan)
Makten över resurserna
- Hur kan arbetare, bönder och miljö-rörelse samarbeta för att konfrontera dagens ohållbara samhällsordning?
Inbjudna: Dot Keet, WTO-motstån-dare, Sydafrika, NN
Transportar-betar-förbundet, Danmark, Elin Boasson, Natur och Ungdom, Nor-ge, Hege Nerland, Via Campesina och Norges Bonde- og Småbrukar-lag,, Jutta van dem Bussche, Bürgerinitiative Lüchow-Dan-neberg, Tyskland

TORSDAG
14.6torsdag - 18.00 - 20.00 (Fritt Forum) Forum om fackliga och sociala frågor och visioner för ett annorlunda Europa Arbetslöshet, privatiserigar av offentlig sektor och arbetstidsförkortning.
Medverkande representanter för:Europamarschenfackföreningar från Spanien, Frankrike, i Norden och Sibirien. Språk: engelska 20.00 - 23.00 (Annan lokal)
USA, EU och den nya världs-ordningen
Inbjudna: Agneta Norberg, Svenska fredskommitten, Sverige, David Waskow, Friends of the EarthUSA, Sangio Ochransky Globalisering Underifrån/Movimento Resistencia Global, Spanien

FREDAG
15.6 fredag - 15.30 - 17.30 (Fritt Forum)
EU och globaliseringen av milita-rismen
Inbjudna: Rezso Baynasz, Ambassadör, UngerskaNeutralitets-stiftelsen, Todor Kondakov, Bul-gariska kommittén för neutralitet, Nicolas Perlas, Filippinerna, Ricardo Navarro, ordförande av Friends of the Earth International, El Salvador, Jörgen Johansen, fredsforskare,Sverige, Jan Öberg, Transnationella stiftelsen.