1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

nyhetsbrev10u19
Printed: tisdag 23 juli 200221.01.08

Page 1 of 12 Printed For: Louise

IMAGE imgs/nyhetsbrev10u1901.gif

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - gbg2001 - Nyhetsbrev 10
- - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - --- Innehåll:

1. Kallelser till GBG2001-planeringshelg 12-13 maj
a. Mötesschema
b. Kallelse till planeringsmöte med preliminär dagordning c. Information om övriga möten
2. Programinformation Göteborg - infobladstext
3. Upprop mot EU.s stängda gränser
4Miljöförbundet Jordens Vänner utmanar Persson och Lindh till debatt
i Göteborg, Pressmeddelande
5. Inbjudan att vara med på torgmöten i Göteborg, Elevkamanjen 6. Bekvämare övernattningsplatser kvar - endast denna vecka! 7. Nya stödorganisationer
8. Kontaktinformation %utgår%

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 1. Kallelser till GBG2001-planeringshelg 12-13 maj Alla mötena är i Göteborg

A. Mötesschema:

-

Lördag: Motkonferensmöte om storplenan 10.00-11.30
Samling 10.00 vid på Järnvägsstationen utanför Pressbyrån. Vi kommer att ha mötet på ett fik.
Lördag: Torgmöte I Brunnsparken: 11.30-13.00
Lördag: Infocentralmöte
Hur kan vi sprida information om våra aktiviteter under själva Göteborgsmötet. Samling 13.00 på Järntorget utanför Pressbyrån. Mötet äger rum antingen på en lunchrestaurang eller på Världshuset.
Lördag: Demonstrationsmöte på Världshuset, Brogatan 4, kl. 14.00 - 18.00. Söndag: Planeringsmöte på Världshuset,kl. 10.00 - 16.00

- - - - - - - - - - - - 2b

- - -

- - - - -

- - -

- - - - - - - -

Kallelse till planeringmöte för Göteborgsaktioen 2001, söndagen den 13 april i Göteborg Tid:10.00-16.00 Plats: Världshuset

Förslag till Dagordning

0. Mötets öppnande

1. Presentationsrunda

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare, samt justerare

3 a) Rapport från samordningsgruppen b) Diskussion och eventuella beslut med anledning av föregående rapport

4 a) Rapport från demonstrationsgruppen b) Diskussion och eventuella beslut med anledning av föregående rapport

5. a) Rapport från praktiska gruppen för logi och lokaler bl.a angående kontakterna med kommunen b) Diskussion och eventuella beslut med anledning av föregående rapport

6 a) Rapporter från programrådet samt från möten om motkonferens och informationscentraler
b) Diskussion och eventuella beslut med ledning av föregående rapport

7 a) Rapport från masstidningsgruppen b) Diskussion och eventuella