1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

nyhetsbrev11au22
Printed: tisdag 23 juli 200221.00.51

Page 1 of 16 Printed For: Louise

IMAGE imgs/nyhetsbrev11au2201.gif

22
Fra: Louise Pettersson<motmakt@delta.telenordia.se> Dato: Lør d. 26. Maj 2001 10:58am
Emne: Nyhetsbrev 11a

- -------------------------------------------------------------- GBG2001 Nyhetsbrev 11a . Mobilisering inför Göteborg -------------------------------------------------------------------

INNEHÅLL:

1.

Pressmeddelanden från Göteborgsaktionen 2001

1.aDemonstranterna utmanar regeringen på debatt, 2001-05-24 1.bBilaga: Brev till Göran Persson
1.c Norska och danska LO-fack gör gemensam sak med
SAC-Syndikalisterna Stor facklig mobilisering till Göteborg!,2001-05-23

2 Protokoll från senaste planeringsmötet 13 maj %utgår%

3. Maratonläsning mot EU hölls I Falun

4. Kommande demonstrationer
4a Jönköping 30 maj, Nätverket "Jönköping-Sverige - ut ur EU" 4b Helsingborg 31 maj, "Sverige ut ur EU- Nej till EMU"

5. Torgmöten I Göteborg, GBG2001:s mobiliseringsgrupp

6. Andra evenemang innan Göteborg
6a Möten på bokcaféet I Jönköping
6b Mötesserie på Marx-Engelshuset I Göteborg
6d Politisk fest med Rättviseakademi I Stockholm

7Något om bussresor
8 Praktisk information
A. Lite av varje
B. Boende
9 Material attbeställa
10 Kontaktinformation %utgår%

- - -

- - - - - - --

-- -

-- - -

-- -- - - - - - - - - -

- - -- - - - -

1. Pressmeddelanden från Göteborgsaktionen 2001

I förmiddags genomförde pressgruppen och demonstrationsledningen en välbesökt presskonferens I lokalerna för det kansli som nu håller på att upprättas i Göteborg tillsammans med Attac. Förhoppningsvis blir också medias rapportering från det hela hyfsad.

1.a Demonstranterna utmanar regeringen på debatt 2001-05-24 Göteborgsaktionen 2001 för ett annorlunda Europa antar regeringens erbjudande att möta motdemonstranterna i samband med EU-toppmötet i Göteborg. I ett brev till regeringen idag torsdag 24 maj inbjuder vi till debatt om demokratiska rättigheter, flyktingpolitik, EU:s militarisering och EU:s WTO- och miljöpolitik. Datum är onsdagen den 13 juni klockan 17-19. Platsen kommer att bli Hvitfeldska Gymnasiet eller annan offentlig lokal i centrala Göteborg som är öppen för allmänmheten.

-Som vi ser det finns det allvarliga problem med den förda EU-politiken, säger Magnus Hörnqvist i Göteborgsaktionens arbetsgrupp för demokratiska rättigheter. Den i det närmaste rättslösa situationen för de 250 000