1 2 3 4 5 6 7 8 9

nyhetsbrev14bu30
Printed: tisdag 23 juli 2002 20.59.39

Page 1 of 9 Printed For: Louise

IMAGE imgs/nyhetsbrev14bu3001.gif

30
Fra: Louise Pettersson<louise.pettersson@delta.telenordia.se>
Dato: Fre d. 15. Jun 2001 11:18am
Emne: Nyhetsbrev 14 b

Här kommer Göteborgsaktionens pressmeddelanden från igår:

Mvh/Louise

Pressmeddelande 2001-06-14

Från GBG2001 - Göteborgsaktionen 2001 för ett annorlunda Europa

POLISEN SABOTERAR MOTKONFERENS

"Samtliga boende på Hvitfeldska gymnasiet är misstänkta för brott", sade Håkan Jaldung under polisens presskonferens kl. 12.00 idag på polishuset.

"Anklagelsen är helt befängd" svarar Göteborgsaktionen. På Hvitfeldska bor en mängd olika människor och det är helt klart att det stora flertalet av alla dessa varken har gjort sig skyldiga eller kommer att göra sig skyldiga till brottsliga handlingar. De som gör sig skyldiga till brott är polisen som på löpande band har åsidosatt demokratiska rättigheter i samband med de EU-möten som arrangerats i Sverige de senaste sex månaderna.

"Vi trodde att vi hade en väl etablerad och fungerande dialog med polisen", säger Örjan Bergsten, Göteborgsaktionens samordningsgrupp. "De senaste månaderna har vi suttit i många och långa möten med polisen nyinrättade kontaktgrupp just för att undvika ett sådant här scenario. Men i samband med dagens händelser så har det varit helt omöjligt att etablera en kontakt med polisen. Vi som har hyrt skolan har inte kontaktats eller informerats och när vi har sökt kontakt så har vi bara slussats runt i polisens växel. Det rimmar illa med de löften vi har fått av polisens EU-kontaktgrupp."

Hvitfeldska är en av de lokaler där Göteborgsaktionen planerar att genomföra sin femdagars motkonferens. En konferens med deltagare från alla världsdelar som planerats i över ett halvår och som lockat många långväga resenärer. Genomförandet av denna motkonferens är i nuläget hotad i sin helhet. Därmed har även Göteborgspolisen visat att de inte respekterar vanliga människors rätt till grundläggande demokratiska rättigheter som mötesfriheten och demonstrationsrätten.

"Vi i Göteborgsaktionen hoppas fortfarande på att kunna genomföra de fredliga protester som vi planerat. Men samtidigt kan vi bara konstatera att polisens agerande inte ökar dessa möjligheter", säger Max Andersson, presstalesman för Göteborgsaktionen.

För kontakt:

%...%

GBG2001 - Göteborgsaktionen 2001 är ett nätverk som som består av över 80 olika EU-kritiska organistioner, som har ickevåldet inskrivet i sin plattform och som börjar bli jävligt trötta på en poliskår som tycks tro att vi lever i en polisstat.

För mer info: www.gbg2001.org

Mailto:pressinfo@g...

----