1 2

programutvmote010908u44
Printed: tisdag 23 juli 2002 20.57.36

Page 1 of 2 Printed For: Louise

IMAGE imgs/programutvmote010908u4401.gif 44
Fra: Louise Pettersson<louise.pettersson@delta.telenordia.se>
Dato: Tirs d. 28. Aug 2001 2:31pm
Emne: Utvärderingsmötet - program

Kallelse till utvärderingsmöte med program

Utvärderingsmöte av arbetet i Göteborgsaktionen hålles lördag 8/9 kl 12.00 - söndag 9/9 kl 15.00. Plats meddelas senare.

Program:

Lördag

8 september

12.00 Start - Intro, gruppindelning, etc.

13.00-14.00 Gruppdiskussion 1 -Vad var det som hände?
A.Torsdagen 14 juni
B.Fredag förmiddag 15 juni
C Fredag em/kväll 15 juni
D.Lördag 16 juni
E.Motkonferensen
F.Göteborgsaktionen-förberedelsearbete mm

Till dessa punkter förbereds av utredningsgruppen en del texter om händelseförloppet som kan diskuteras på mötet.

14.00-14.30 Paus

14.30-16.00 Plenum I. Redovisning av grupparbete 1.

16.00-17.00 Mat & Kaffe (eller Te för den som önskar...)

17.00-18.30 Gruppdiskussion 2.
Aspekter på och följder av händelserna i Göteborg

A.Rättegångarna.
B.Media (etablerade och alternativ)
C.Utredningar och demokratiska rättigheter, inledning av Johan Rönnblom D.Regeringens agerande,inledning av Tord Björk

18.30-19.30 Plenum II

19.30 ca Samkväm & mys

Söndag
10.00-12.00 Ekonomi,dokumentation, nedläggande av nätverket, ev. uttalanden, pågående intressanta initiativ på mediafronten

12.00-13.00 Lunch

1300-14.00 Info om pågående initiativ inför WTO-mötet i Quatar samt TABD-mötet i Sthlm.

14.00-15.00 Kommande ordförandeskap i Belgien och Danmark och tagna initiativ inför dessa. Initiativ kring demokratiska rättigheter.

Representanter för alla medverkande organisationer är välkomna på mötet och med förslag och synpunkter innan dess på info@g... Anmäl dig så får du del av det underlag utredningsgruppen hinner sammanställa i förväg.

Med vänliga hälsningar
Samordningsgruppen