1 5

protokoll010125+plattformu9
Printed: tisdag 23 juli 2002 17.36.06

Page 1 of 5 Printed For: Louise

IMAGE imgs/protokoll010125+plattfor01.gif

9
Fra: Louise Pettersson<louise.pettersson@delta.telenordia.se>
Dato: Ons d. 21. Feb 2001 3:34am
Emne: Protokoll21.1+Plattform

Hej!
Här kommer till slut protokollet för planeringsmötet i Stockholm den 21 januari. Dessutom bifogas den lätt reviderade versionen av plattformen för GBG2001
- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

%...%