situationenigöteborgu33
Printed: tisdag 23 juli 2002 20.59.37

Page 1 of 1 Printed For: Louise

IMAGE imgs/situationenigöteborgu3301.gif 33
Fra: Louise Pettersson<louise.pettersson@delta.telenordia.se>
Dato: Lør d. 16. Jun 2001 11:05am
Emne: Situationen I Göteborg

Till folk som har hört av sig angående oroligheterna

Jag vill först säga till er alla att jag förstår att ni är förbannade ledsna och upprörda. Det är vi som just nu försöker arrangera dagens planerade demonstration också, och jag känner inte till någon som har velat eller önskat detta. Sen må man kanske ha olika åsikter om varför det blivit så...

Jag vill dock först och främst påpeka att det INTE är under Göteborgsaktionens gemensamma manifestationer som händelserna har inträffat under torsdagen och fredagen.

Göteborgsaktionens samordningsgrupp har träffats i natt och i morse och det har också genomförts ett stormöte med funktionärer och andra aktivister sent i går kväll.

Vår reaktion såhär långt och det vi valt att gå ut med till pressen är följande:

Samordningsgruppen för Göteborgsaktionen är djupt chockade över att polisen valde att skjuta skarpt in I en folkmassa I går kväll. Göteborgsaktionen har hela tiden haft för avsikt att genomföra en fredligmassiv, värdig internationell demonstration idag och våra avsikter har inte på något sätt förändrats. Polisens agerande de tre senaste dagarna, med start av stängningen av Hvitfledska gymnasiet har medverkat till de eskalerande oroligheterna. Ett stormöte av demonstranter igår kväll krävde därför polismästare Håkan Jaldung avgång.

Förutom detta så vill jag att ni ska veta att vi givetvis tycker att det är för jävligt att det finns folk som slår sönder Avenyn, och det kommer att på något sätt att framgå i ett längre pressmeddelande som vi kommer att gå ut med senare, efter att demonstrationen är över. Vi avser också att snarast möjligt analysera närmare vad som gått snett enligt vår uppfattning.

Vårt ansvar och våra möjligheter att hantera situationen är dock självsagt begränsade.Vad vi kan göra är att försöka skapa så bra förhållanden som möjligt under de manifestationer vi själva arrangerar och det boende vi arrangerar i samarbete med kommunen.

Alla organisationer som står bakom Göteborgsaktionens plattform och bor i de skolor vi disponerar har tagit på sig att genomföra en fredlig demonstration idag och att sköta sig på skolorna. Polisens agerande de tre senaste dagarna har dessvärre inte hjälpt oss när det gäller att åstadkomma detta.

Med vänliga hälsningar,

Louise Pettersson
Samordningsgruppen för Göteborgsaktionen 2001