Ickevåldsnätverkets plattform:

Vi ser idag framväxten av ett allt tätare samarbete mellan organisationer och nätverk som tillsammans anordnar massdemonstrationer under den politiska och ekonomiska elitens toppmöten. Inför EU-toppmötet i Göteborg i juni 2001 planeras demonstrationer och aktioner av en mängd organisationer och nätverk som är kritiska mot EUs politik och/eller EU som institution. Göteborgs ickevåldsnätverk tycker det är viktigt att den kritiken når fram. Vi anser att EU-toppmötet är odemokratiskt och inte representativt för människorna i Europa. Erfarenheter visar dock att fokus oftare hamnar på våldsamheter istället för på den politiska kritiken. Detta eftersom det är långt ifrån självklart att demonstrationer och aktioner alltid går så fredligt till som majoriteten av deltagarna skulle önska, trots att dessa oftast i förväg lanseras som "ickevåldsliga". Under en aktion eller demonstration har vi som deltagare ett ansvar för att inga människor skadas, varken demonstranter eller poliser. Att under massdemonstrationerna skapa en hätsk stämning genom materiell förstörelse är inget bra medel.

Våld föder våld. Om vi demonstranter använder våld kommer det att i allmänhetens ögon legitimera polisvåld och ge ett svårtolkat budskap till både allmänhet och media. Om budskapet å andra sidan är att vi motarbetar våldsyttringar, kan vi få med oss allmänheten och de politiska manifestationerna kan inte avfärdas som "kravaller"..

Ickevåld innebär inte att passivt titta på när våld pågår. Passivitet är inget önskvärt eller försvarbart. Tvärtom innebär ickevåld att aktivt ingripa mot våldet och förtrycket i vår omgivning. Vårt mål är ett Europa och en värld där fred, rättvisa, jämlikhet och öppenhet råder. Då måste också våra medel genomsyras av detta. Vi arbetar öppet och med ickevåld, för vi vill leva i ett öppet samhälle utan våld. Arbetet i nätverket ska också ske med demokratiska strukturer såsom t.ex. ett könsmaktsperspektiv.

Konkret innebär ickevåld även öppna direkta aktioner där vi gör motstånd genom civil olydnad. Exempel på detta är avrustning av vapen, blockader av porrbutiker, blockader av kärnavfallstransporter, fritagningar av djur och gömmande av flyktingar. Inför EU-toppmötet i juni 2001 planerar Göteborgs ickevåldsnätverk en ickevåldslig massaktion: "Ickevåld och Olydnad mot EU" som en del av aktionsdagen J15, då ett flertal grupper planerar olika aktioner

Vi kommer att upprätta ett tältläger i närheten av EU-toppmötet för att hålla ett gräsrotsmöte. Tältlägret är en manifestation för att symboliskt synliggöra grupper av människor som är marginaliserade och förtryckta av EU, t. ex. asylsökande, arbetslösa, kvinnor och fattiga befolkningar.

Vi vill också komma in på konferensområdet för att tala med de politiker som över våra huvuden fattar beslut som formar allas vår framtid. Om vi inte släpps in kommer vi att försöka klättra in med fredliga metoder såsom repstegar och mänskliga stegar.

Vi tror att risken för våld ökar om de olika parterna har starka fiendebilder av varandra. Därför tror vi på dialog som en metod för att se varandra som människor. Vi för en dialog med såväl polisen som politiker och ickevåldskritiska aktivistgrupper.

Det räcker inte att förklara sig vara emot våld och materiell förstörelse och sedan frånsäga sig allt ansvar för det andra kan tänkas göra. Det krävs att vi aktivt tränar oss i ickevåld, för att förbereda oss på situationer som annars lätt kan bli våldsamma. Inför demonstrationerna och aktionerna är det därför önskvärt att alla deltagare får genomgå träning i ickevåld.

Undertecknade organisationer och individer stödjer de initiativ som tas av Göteborgs ickevåldsnätverk att träna så många deltagare som möjligt i ickevåld inför och under demonstrationerna och aktionerna i juni 2001. Vi stödjer även Göteborgs ickevåldsnätverks träning i fredsbevarande, att aktivt ingripa mot våld av såväl poliser som demonstranter under demonstrationerna. Genom att skriva under denna plattform markerar vi även vår vilja att verka för att vi själva och våra respektive organisationers deltagare får genomgå träning i ickevåld. 

Inbjudan

Du och din organisation inbjuds härmed till en tvådagars träning i ickevåld tillsammans med tränare från Göteborgs ickevåldsnätverk. Ickevåldsnätverket erbjuder träning i praktiskt ickevåld till självkostnadspris.

Vill du eller er förening ställa sig bakom denna plattform eller boka in en träning i ickevåld, så hör av er till oss på ickevald@goteborg.utfors.se eller 0736-17 96 60.