Bakgrund och idé

Vi som deltog på ett sommarläger på Lindsberg i Falun i augusti 1998 beslöt oss för att

arbeta för en större gemensam nordisk motmaktsträff under sommaren 1999.

 

Detta för att försöka överbrygga klyftor mellan aktivister i olika generationer och olika

rörelser i Norden, och få till en gemensam diskussion om vad man kan göra när det gäller

globaliseringen. Idén är att mötet ska vara två (eller tre) i ett.

Dels ett aktivistläger med mycket ungdomar, låg kostnad och veganmat. Dels

en nordisk folkriksdag med lite äldre människor med lång erfarenhet av kritisk

samhällsdebatt , med behov av förrnyelse. Som gemensamt tema för båda mötena tänks

vara globaliseringen, vad den innebär, dess konsekvenser och hur vi kan motverka dem.

Och sedan kommer förhoppningsvis en del av de här mötena att flyta ihop och det att

utvecklas något fruktbart däremellan.

 

För mer information kontakta:

Tord Björk/Louise Pettersson

Fjellvegen 3 D

2670 Otta

Norge

tel + 47 - 61 23 14 53

e-post : tord.bjork@mjv.se

1