Några texter om folkrörelser och historia

-

Folkrörelsestudiegruppen i Alternativ Stad/ Miljöförbundet Jordens Vänner

1996-99


Vad är en folkrörelse ? av Tord Björk, bearb av Staffan Wrigge

Bakgrund till en folkrörelseguide, av Tord Björk. Introduktion till "Folkrörelsepamfletten" ett studiematerial om folkrörelser.

En kort folkrörelsehistoria , av Jan Wiklund. Ur "Folkrörelsepamfletten"

Demokratins bärare: Det globala folkrörelsesystemet, utdrag ur längre bokmanus av Jan Wiklund

Ett folkrörelselexikon av Jan Wiklund

En folkrörelsebibliografi av Louise Pettersson


Louise Pettersson

Fjellvegen 3 D

2670 Otta

Norge

tel + 47 - 61 23 14 53

e-post : tord.bjork@mjv.se

 

 

 

 

 

1