Nordiskt förberedelsemöte för motmaktsträff 1999

>Söndagen 21 februari 1999, Stockholm
Solidaritetsr–relsens hus
11641 Stockholm
kl 10.00 -15.30

Ring Alternativ Stad +46 - (0)8 - 643 70 51

Dagordning

1 Rapporter

2 Upprop för motmaktssamarbete

3 Nordiskt informationssamarbete

a. Specialnummer av Nordisk Nettverk

b. Nordisk hemsida

c. Databas

d. Web-ring?

4 Nordisk motmaktsträff

a. program globalisering

b. Nordisk Folkriksdag

c. Aktivistläger

d. Praktiskt, information, ekonomi med mera.

5 Samordning av aktiviteter

a. Europamarschen mot arbetslöshet till EU-toppmötet i Köln i början
av juni

b. Skulddemonstration och protester i samband med G-8 mötet i Köln i
mitten av juni

c. Övrigt

6 Utvärdeing av mötet och uppföljning

7 AvslutningMotmaktsträff -99
c/o Alternativ Stad
Solidaritetrörelsens Hus
Tegelviksgatan 40
11641 Stockholm
tel: +46 - (0)8 - 643 70 51
fax: + 46 -(0)8 - 641 11 35 (gemensam för flera föreningar - adressera noga)
E-post: loui@online.no

1