Inbjudan till samarbete om motmaktsträffen

Nordisk motmaktsträff -99

- Aktivistläger och Nordisk folkriksdag

Huvudtema: globaliseringen

Härmed inbjuds organisationer och intresserade människor i hela Norden till att delta i arbetet med en nordisk motmaktsträff sommaren 1999, dess förberedelser och uppföljning, samt i ett utökat informationssamarbete mellan folkliga rörelser i Norden.

Syftet med Motmaktsträff -99 är att stärka samarbetet mellan folkliga rörelser i Norden i arbetet för global rättvisa och ett solidariskt och ekologiskt hållbart samhälle. Vi stöter på samma eller liknande problem att kämpa mot, när det gäller nerskärningar och arbetslöshet, solidaritet med Syd, globalisering, energifrågor och vägtrafikkamp, djurrätt eller kvinnoförtryck. Istället för en globalisering som marginaliserar folkmajoriteten och underlättar för de rika behövs mer organisering av kritik av systemet, motstånd och uppbygge av alternativ.

Detta behövs när storföretag som Preussen Elektra och norska Statkraft kan hindra den demokratiskt beslutade stängningen av Barsebäcksverket, i arbetet mot MAI, arbetslöshetskapande privatisering, EMU eller folkligt samarbete syd-nord.

Motmaktsträff -99 är ett samarbete med öppenhet för olika inslag. Ett gemensamt program ordnas på temat globalisering. Ett aktivistläger riktar sig till aktionsintresserade. Nordisk folkriksdag tar upp frågan om hur Norden kan bli en motmakt till den rådande samhällsmodellen inom EU och globalt. Vi hoppas att med detta initiativ öka kontakterna mellan unga och äldre inom rörelserna. Vi hoppas också att er organisation vill delta i nordiskt informationssamarbete och Motmaktsträff -99 genom att till exempel:

1. Lämna information om er organisation och adress för en nordisk hemsida med information om motmaktsträffen och material om globalisering och andra teman. Bidra med artiklar och annat till nyhetsbrev, hemsida och databank.
2. Informera medlemmar och andra om motmaktsträffen och det nordiska informationssamarbetet.
3. Ge politiskt stöd till motmaktsprojektet genom att stödja uppropet och bidra till en debatt om systemkritik och praktisk handling.
4. Komma med ideer om programmet till motmaktsträff. Om möjligt delta i det förberedande arbetet, delta på möten, bidra till finansiering eller organisera workshops på motmaktsträffen.

 

Initiativet till att ordna en större nordisk motmaktsträff togs på miljö- och motmaktsläger arrangerat av Lindsbergs kursgård i Falun augusti 1998 med deltagare från alla nordiska länder.


För mer information:

Motmaktsträff -99, Alternativ Stad, Barnängsgatan 23, 116 41 Stockholm, Sverige. Telefon +46-8 643 70 51. Fax +46-8 641 11 35. Kontorstid 9-14, lunch 11.30-12.30. Tala med Staffan Wrigge.

Nordisk hemsida och globaliseringsprogram, Louise Pettersson och Tord Björk, Fjellvegen 3 D, 2670 Otta, Norge. Telefon +47-61 23 14 53. E-post: loui@online.no.

1