I förberedelserna för motmaktsräffen deltar aktiva i organisationer från

Sverige, Norge, Finland och Danmark


Denna sida är under arbete...


Motmaktsträff -99
c/o Alternativ Stad
Solidaritetrörelsens Hus
Tegelviksgatan 40
11641 Stockholm
tel: +46 - (0)8 - 643 70 51
fax: + 46 -(0)8 - 641 11 35 (gemensam för flera föreningar - adressera noga)
E-post: loui@online.no

1