Nordisk

Motmaktsträff 99

 

med aktivistläger och

Nordisk folkriksdag

 

Tema:

Globalisering

ur solidaritets- och miljöperspektiv

 

1 - 6 augusti, Lindsbergs kursgård, Falun

Nordisk motmaktsträff 1999

Gemensamt program om globalisering

Vardagar 9.30-11.30
söndag 13.30-15.30 )

Nordisk folkriksdag

Vardagar 13.30-18.00, (söndag 16.00 - 18.00)

Aktivistläger

Vardagar 13.30-18.00, (söndag 16.00 - 18.00)

Söndag 1.8

Marknad och motmakt

Gunilla Winberg, Framtiden i våra händer

Marknadens makt:

Människan som "vara", medmänniska eller konsument?

Eugen Parkatti

Antikommersialism, media och stadspolitik,

Köpfri dag, folkbildning

Internet och informationssamarbete

Måndag 2.8

Globaliseringen och storföretagen

Olivier Hoedeman, Corporate Europe Observatory

Asbjörn Wahl, Kommuneforbundet (inbjuden)

Marknadens makt globalt:

Globaliseringen - är EU och EMU lösning eller problemet?

Christian Bundsgaard

Skuldkrisen, IMF och Jubilee 2000

MAI, WTO och People's Global Action

Aktioner mot storföretagen i Norden och globalt

Kampanj för mat mot WTO och EU

Tisdag 3.8

Arbetslösa, jordlösa och folklig motmakt

Inledningar:

Alliansen för arbete

Movimento Sem Terra, (inbjudna)

Kommentarer:

Fremtiden i våre hender mfl

 

Politikens vanmakt och folklig motmakt:

Lokal Agenda 21 och brobyggande Nord-Syd

Välfärdsstaten och folkrörelsernas roll

Ronny Svensson

MJVs folkrörelsestudiegrupp

FRISAM (inbjudna)

Arbetslösas och jordlösas motmakt, Europamarschen,

zapatisterna och Chiapas,

etniska minoriteter

Onsdag 4.8

Samförstånd eller konfrontation?

- miljö och solidaritet idag

Korta inledningar från organisationer som:

Finska Jordens Vänner, Socialekologisk Aktion, Changemaker/Press,

Ungdom mot EU, Latinamerikagruppene, Chiapaskursen på Färneboskolan,

Dansk fagbevægelse.

Teknikens makt och alternativ:

Energipolitik och kärnkraftsavveckling i Europa

Ulla Klötzer

Charly Hult'en, Folkkampanjen mot Kärnkraft/kärnvapen

Teknologins roll i samhället

Eero Paloheimo

Kretsloppssamhället

Bengt Söderberg

Regnskog, Genteknik, Trafik, Pälsindustri

Torsdag 5.8

Repression och demokratiska rättigheter

Nicholas Busch, redaktör, Fortress Europe?

Ole Krarup, dansk ledamot av Europaparlamentet

EU och NATO - ett krigsprojekt?

Jørgen Madsen, Kosovakredsen och FN-Sambandet (inbjuden)

Ulla Klötzer, Alternativ till EU

 

Norden kan!:

Ge Norden en ny start och nordiskt samarbete

Preben Megaard, Nordvestjydsk Center for Vedvarende energi

Knud Pedersen, Nordisk Netværk

Ingen människa är illegal

Repression och nolltolerans

Feminism och homokamp

Kamp mot parlamentarisk extremhöger

 

 

Fredag 6.8

Vad gör vi nu?

nordiskt folkrörelsesamarbete och global solidaritet

Louise Pettersson, Motmaktshemsidan

Knud Pedersen, Nordisk Netværk och Nordisk Folkriksdag

Antti Rautianen, Finska Jordens Vänner

Avslutning:

Manifestation på Hiroshimadagen mot kärnvapen och kärnkraft

 

Aktivistlägret är till för att intresserade ska kunna träas och diskutera ideer om vad som kan göras, aktioner och erfarenheter. Det blir en del korta inledningar kring de olika frågorna. Punkter kan strykas eller tillkomma.

På kvällar blir det utrymme för olika infall, kultur, dans och musik (för de som inte fastnar i diskussioner). Ta gärna med något att spela på eller något annat som kan bidra till stämningen. Det är nära till bad med bastu eller skog för promenader. Utflyktsmål finns det också gott om i trakten. Kursgården är drogfri.

-

Anmälan senast 15 juni

 


 

Nordisk motmaktsträff

Nordisk motmaktsträff 99 med aktivistläger och Nordisk folkriksdag är ett sommarläger 1-6 augusti i Falun i mellersta Sverige. Motmaktsträffen riktar sig till alla som är kritiska till att samhället styrs alltmer av storföretagens intressen och tillsammans med andra vill göra något för att få till en förändring. Temat för lägret är globalisering ur solidaritets- och miljöperspektiv. På förmiddagarna ordnas större gemensamma diskussioner med inledare. På eftermiddagarna kan man bada och ta promenader eller delta i flera olika gruppdiskussioner och seminarier om olika frågor.

 

På ett nordiskt förberedelsemöte med aktiva i olika folkrörelser från Danmark, Finland, Norge och Sverige enades deltagarna om ett upprop för MOTMAKT 99 som underlag för fortsatt samarbete både med sommarlägret och det nordiska informationssamarbete kring nyhetsblad och hemsida som håller på att växa fram:

"Storföretagens maktövertag i dagens samhälle hotar demokratin, vardagslivets frihet och jordens överlevnad. Konkurrenskraft överordnas andra värden. Detta motiveras som nödvändig anpassning till globalisering. .... Folkvalda och andra professionella företrädare har inte stått emot den anpassning som skett till storföretagens intressen. Det som behövs är en motmakt med folkliga initiativ och rörelser som drivkraft. En motmakt för att sätta solidariska och miljömässiga värden före marknadens diktatur. .... Vi önskar bygga en nordisk offentlighet där praktiska erfarenheter blandas med analys, framtidsdebatt och information om kommande aktiviteter."

 

Nordisk folkriksdag

 

Nordisk folkriksdag är ett forum för folkliga organisationer, grupper och enskilda, som vill lägga vikt vid traditionella "nordiska" värderingar såsom jämlikhet och solidaritet. Målet är "att konkret arbete för ett nordiskt ansvar i en värld präglad av en ökande social och ekologisk kris". Nordiska folkriksdagar har hållits sedan 1990 med ett EU-kritiskt perspektiv.

 

Aktivistläger

 

Aktivistlägret är till för att intresserade ska kunna träffas och diskutera ideer om vad som kan göras, aktioner och erfarenheter. Iden om ett nordiskt aktivistläger föddes när flera yngre aktivister träffade aktiva i Nordisk folkriksdag på ett mindre sommarläger på Lindsbergs kursgård 1998 och man enades om att tillsammans ordna en motmaktsträff.


Deltagaravgifter.

Häri ingår kost, logi och kursavgift. Lägerdeltagarna deltar i köksgrupper för matlagning och disk. Kosthållet är vegetariskt (med mjölkprodukter) och veganmat utan.

Pris med sängplats för hela motmaktsträffen 1.000:-, för en dag 250:-.

Med tältplats för hela motmaktsträffen 500:-, för en dag 125:-.

Priser för barn (3-12 år) 500: - med sängplats och med tältplats 375:-

Pris för deltagare på lägret som inte sover där är samma som med tält dvs 500 kr

Anmälningsavgift 125:-. Sista anmälningsdatum 15

juni 1999. Anmälningsavgiften återbetalas ej vid frånfall.

Den dras bort från deltagaravgiften vid betalning.

-

Anmälan senast 15 juni


 

Nordisk hemsida: move.to/motmakt

Nu kan du hitta information om nordiska motmaktsträen på en hemsida tillsammans med texter om arbetslöshet, folkrörelser och globalisering. Kom gärna med egna bidrag till denna mötesplats på nätet så att den kan bli till nytta för flera rörelser i Norden. Hemsidans adress är http://move.to/motmakt eller http://www.geocities.com/rainforest/andes/3527

E-postlista

Vill du ha fortsatt information per e-post skicka ett blankt meddelande till motmakt-subscribe@onelist.com och tacka ja till den förfrågan du får.

Nordisk Netværk

Nordisk Netværk är nyhetsbladet för den nordiska alternativrörelsen med framtidsdebatt och EU-kritisk information. Här kommer fortlöpande information om motmaktsträen och Nordiska folkriksdagens teman. Adress: Nordisk Netværk, Auning vej 33, DK-8544 Mørke, tel 86 99 70 65, fax 86 99 72 65.

Lindsbergs kursgård

Kursgården Lindsberg drivs av ett kollektiv som bor i delar av det 2.500 kvadratmeter stora kursgårdshuset med en 400 år gammal ek på gården. Huset är en mötesplats för alternativrörelsen där miljö-, freds- och solidaritetsrörelsen samlats sedan 1974. Lindsberg ligger i Falun i Dalarna 10 km från järnvägsstationen i byn Bergsgården på väg norrut mot Rättvik. Buss 60 från järnvägsstationen går förbi mitt i Bergsgården där man går av . Kursgården ligger en knapp kilometer från busshållplatsen mitt i byn. Det är 1 km till byns badplats och 2 km till en udde med bastu, brygga och små öar i sjön Varpan. Faluns kommunikationer är goda. Tåg går i alla riktningar. Flera bussbolag åker dagligen mellan Stockholm och Falun för 100 kronor eller mindre. Andra busslinjer går till Gävle, Karlstad och Göteborg. Falun har många utflyktsmål som Koppargruvan och Carl Larssons hem i Sundborn. Den kärrväg som Linné färdades på under sin kända resa genom Dalarna på 1700-talet, finns kvar 500 m från kursgården.

Kontaktadress:

Nordisk motmaktsträff 99, c/o Alternativ Stad, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm, Sverige, tel +46 (0)8-643 70 51, fax (0)8-641 11 35. E-post: tord.bjork@mjv.se


Anmälningstalong:

Jag betalar anmälningsavgift....vuxna.....barn à 125 kr /person

Jag kommer ............. och avreser...............

Jag önskarnskar sängplats .......på kursgård/scoutstuga ..... privat i Falun (1000 kr/v)

.....tältplats .....ordnar själv (500 kr/v)

Jag väljer: ..... vegetarisk kost (med mjölkprodukter) ......vegankost (utan)

Jag ....har bil med plats till flera ..... vill kontaktas om gemensam resa buss/bil

Jag vill resa till Barsebäcksdemonstration 7.8 med buss/bil

Övrigt ....................................................


Arrangörer:

Miljöförbundet Jordens Vänner, Nordisk folkriksdag, Framtiden i våra händer och Lindsberg kursgård med stöd av Färnebo folkhögskola och andra organisationer i Norden för solidaritet och miljö- , arbetslösa, ungdomar, antirasism, djurskydd, EU-kritik och fred.

  1