Folk i rörelse - Nyhetsbrev från folkrörelsestudiegruppen nr 2:2005


Privatisering:
1. Privatiseringshelg den 22-23 oktober i Stockholm.
a. Naturen inte till salu.
b. Järnvägen och marknaden.
c. Privatiserad sjukvård?
d. Gemensam välfärd - arbetsmöte.
2. Norway social Forum 22 oktober: Ny regjering - ny politikk?!
3. Connexaffären: många protester mot avskedande av fackklubbordförande
Fred:
4. Gandhis fødselsdag i København
5. "Fat mod i en farlig tid: krigstilstanden truer demokratiet"
Af Patrick Mac Manus
6 "Skandal när svenska antikrigsaktivister döms för protest mot
Irakkriget", Nätverket mot krig
7. Mer Gandhi på Göteborgs sociala forum
Ö vrigt:8. Verdens störste cykeldemo i Budapest
9. Nytt på hemsidan Folkrorelser.nu
10. Kalendarium

 


1.Privatiseringshelg den 22-23 oktober i Stockholm'Privatiseringshelg den
22-23 oktober i Stockholm! Lördagen den 22/10 anordnar MJV en konferens
" Naturen inte till salu!" om privatisering av naturresurser, med bl a
Friends of the Earth Internationals ordförande Meena Raman! Dessutom
anordnar MJV, SEKO och ABF Stockholm ett seminarium om järnvägen och
marknaden. Söndagen den 23/10 blir det ett arrangemang om “Rättvisa och
gemensam välfärd” - MJV tillsammans med Attac, SEKO, SITS och ABF
Stockholm m fl vill samla alla krafter mot utförsäljning av vår
gemensamma välfärd.
Källa: Mijöförbundet Jordens Vänner http://www.mjv.se
1a. Naturen inte till salu!
Datum: Lördag den 22/10 plats: ABF Huset, Sveavägen 41 i Stockholm
Program
9.30 Välkommen!
9.40 - 11.00 Vittnesmål: Carmen Blanco Valer (UBV) – om
ursprungsbefolkningens kamp mot oljebolagen i Sarayaku, Ecuador Gith
Andersson (Attac Norrköping) - om striden om vattnet i Norrköping Zara
och Jonny Hallman - om kampen mot Sveaskog om hur vår gemensamma skog
ska skötas Klas Rönnbäck (MJV) - om privatiseringen av energi i
Stockholm Frede Hvelplund (Enhedslistan) - om situationen på
energimarknaden i Danmark
11.30 - 13.00 Parallella workshops: vatten, energi och skog
13.00 -14.00 lunch
14.00 - 15.30 Parallella workshops: Kan man äga gener?, mark och
strandskydd, och allmänningar
15.30 - 17.00 Meena Raman (internationella Jordens Vänner) - om global
privatisering av naturresurser (på engelska, med översättning)
17.00 - 17.45 Plenum, avslutning
kvällen: Fest kl 19-22, Kafé Katarina, Sabbatsbergsvägen 20
Arrangör Miljöförbundet Jordens Vänner
Medarrangörer Attac, UBV, JAK, NOrdBruk, Färnebo Folkhögskola, Framtiden
i Våra Händer, Fältbiologerna, Miljömagasinet, Svalorna
Indien-Bangladesh, ABF Stockholm m fl.
För mer information mejla anna.jonsson(a)mjv.se eller ring 08-731 7717
1b Järnvägen och marknaden 22/10, ABF-huset, Stockholm
Ett seminarium om bristen på statlig järnvägspolitik inför
trafikpropositionen i höst. Arrangerat av SEKO-facket för service och
kommunikation, Miljöförbundet Jordens Vänner och ABF-Stockholm.
09.30 Introduktion.
09.45 Utvecklingen i Sverige. Ingemar Siby. Miljöförbundet Jordens Vänner
10.00 Avreglerad järnvägstrafik-en ideologisk fråga. Tomas Abrahamsson,
vice ordf. SEKO
10.30 Resenärens perspektiv på avregleringen. Lars Igeland.
Miljöförbundet Jordens Vänner
10.45 Utvecklingen i Danmark. Philippe Planchard, DSB-Sverige
11.15 Bensträckare
11.30 Skall vi ha en statlig järnvägspolitik i Sverige? Debatt mellan
Tomas Abrahamsson, SEKO och Jarl Lander, näringsdepartementet och
Riksdagsman (s). 12.30 Slut.1c. Privatiserad sjukvård?
Lördag den 22/10, ABF Huset i Stockholm
 
13.00 - 14:00: Om sjukvårdens privatisering. Göran Dahlgren,
folkhälsoråd emeritus och gästprofessor vid Liverpool University, gör en
erfarenhetsbaserad analys av vårdens ägande- och driftsformer.
14:30 - ca 16:00 Hur kan vi garantera en god offentlig vård i framtiden?
Paneldebatt om problem och möjligheter i det svenska sjukvårdssytemet.
Svensk sjukvård står inför stora utmaningar. Hur kan vi lösa vårdens
problem utan att göra avsteg från principen om en god, lika och
behovsbaserad vård?
Arrangör: SITS (Sjukvården inte till salu) och ABF-Stockholm.
För mer information: Cecilia Verdinelli, 0737- 51 21 40
d. Gemensam välfärd - arbetsmöte
 
12.00 Välkommen
 
12.15 Hälsning från Malaysia. Meena Raman, ordförande Friends of the Earth International
 
12.30 Hälsning från Norge. Arne Byrkjeflot, LO Trondheim, berättar om
arbetet i Norge för gemensam välfärd och valkampanjerna i Trondheim och
inför årets stortingsval då välfärdsfrågorna blev avgörande 13.00 Planerings- och strategimöte
 
- Val av presidium. Förslag till mötesordförande: Lars Igeland (MJV) och
Cecilia Verdinelli (SITS). Bisittare: Bjarne Isakson (SEKO) och Jens
Ergon (Attac)
- Rapport om uppropet och gensvaret. Gunilla Andersson (Attac)
- Arbetsgruppen som valdes på vid rådslaget 2004 rapporterar. Jens Ergon (Attac)
- Förslag om uppdaterad platform, kansli och arbete under valåret presenteras
- Andra inlägg och förslag
 
13.30 Diskussioner i mindre grupper inklusive kaffe
 
Ö vergripande tema för gruppdiskussionerna handlar om det framtida
samarbetet. Förslag till mer specifikt fokus för grupperna: - Kampanjdag
våren 2006
- Kampanjtidning inklusive finansiering
- Kansli inklusive finansiering
- Lokala aktiviteter
- Uppdaterad plattform
 
14.30 Återsamling och rapport från grupperna
- Preliminärt besked vilka organisationer som önskar delta i organiserat samarbete
- Val av eventuell ledningsgrupp för ett sådant samarbete
- Eventuellt beslut om gemensam kampanjdag våren 2006
- Förslag på nytt mötesdatum
 
15.30 Mötet avslutas
 
 
Arrangörer: Attac, MJV, SEKO och SITS
----------------------------------------------------------------------------
2 Norway social Forum 22 oktober. Ny regjering - ny politikk?!
Norway Social Forum inviterer til
dagskonferanse i Oslo 22. oktober 2005. Stortingsvalget har gitt Norge
ny regjering. Vil det føre til endringer i Norges aggressive rolle
overfor fattige land i WTO? Vil den militaristiske linja legges død?
Stoppes privatiseringskjøret her hjemme? Hvordan skal de nye bevegelsene
jobbe for en kursendring i Norge?
Program: Program for 22. oktober: 10.00 Velkommen Opplysningskontoret
gir deg sannheten om valget 10.30 WTO - Alt for Norge? Asbjørn Wahl (For
Velferdsstaten), Mari S. Andresen (PRESS), Chr. Anton Smedshaug
(Bondelaget), Jens Aas Hansen (Changemaker) 11.45 Pause
12.00 Norge - en krigsnasjon? Ingrid Fiskaa (fredsinitiativet), Anders
Hosar (PRESS) 13.00 Lunsj 13.30 Privatisering - full stopp og i revers?
Siv Karin Kjøllmoen (FO i Oslo), Magnus Bjørnsen (Fellesrådet for
Afrika) 14.30 Pause 14.45 Ny regjering - ny kurs?! Representanter fra
Sosialistisk Venstreparti , Senterpartiet og Arbeiderpartiet 15.45
Avslutning 16.00 Slutt for dagen
Praktisk info: Sted: KFUM (Grubbegata 6) Tid: 10.00 til 16.00 Pris:
Gratis! Ved eventuelle spørsmål, send mail til nsfau@attac.no
Källa: Globaliseringskonferansen http://globalisering.no

-----------------------------------------------------------------------------
3. Connexaffären: många protester mot avskedande av fackklubbsordförande

Från hela världen kommer nu protester mot Connex avskedande av
fackklubbsordföranden Per Johansson som företräder tunnelbaneförarna i
SEKO klubb 119 i Stockholm. Företaget hävdar att Johansson varit illojal
mot Connex, de som protesterar ser avskedandet som ett hot mot hela
fackföreningsrörelsen, demokratin och säkerheten i tunnelbanan.
Avskedandet skedde 29/9 vilket omedelbart ledde till reaktioner från
fackklubben. Tillsammans med pendlare gick fackklubben in och
protesterade på Connex huvudkontor. Förseningar orsakades i trafiken av
sjukskrivningar. Samtidigt har SEKO på riksplanet slutit upp bakom sin
klubb tillsammans med Internationella Transportfederationen ITF. Stöd
har också kommit från tunnelbaneförare i Brasilien, Anti Privatization
Alliance och många fackföreningar och kvinnoorganisationer i Pakistan,
fackföreningar i Grekland och Norge och på många andra håll. I Sverige
ansluter också miljörörelsen och det nystartade Nätverket för Gemensam
Välfärd i Stockholm.

Privatiseingens Waterloo
Mycket talar för att Connex har tänkt sätta åt facket radikalt och
betala vad det kostar i pengar och PR att kasta ut Per Johansson. Det
kan de göra lätt även om de får en dom i arbetsdomstolen mot sig genom
att betala under förutsättning att det inte blir mycket bråk bland många
tunnebaneförare och på annat håll. Fackklubben på bageriet Ceralia har i
ett uttalande visat på de problem som kommer att uppstå under den
fortsatta kampen.
Samtidigt finns en stark motsättning för Connex och de politiker som
drivit på privatiseringen i Sverige. Att avskeda en fackklubbsordförande
ä r inte något som normalt sett är accepterat i den svenska politiska
kulturen. Denna politiska kultur bygger på samverkan mellan LO och
socialdemokratin. Jämförbart med många andra länder har Sverige med
socialdemokratisk regering drivit privatiseringen och nyliberalismen
mycket långt. Det gäller särskilt tåg och annan spårbunden trafik.
Connex har genom dumpat bud lyckats ta över bl.a. Norrlandstrafiken
vilket lett till kraftiga försämringar. För att betala det dumpade
priset behöver man pressa tunnelbaneförarna i Stockholm och säkerheten
där extra mycket vilket leder till konflikter. Problem med säkeheten är
känd från andra håll där privatiseringen drivits långt som i
Storbritannien.
Men priset för privatiseringen är något som de ansvariga
socialdemokratiska politikerna vill undvika att belysa.
Socialdemokratiska landstingspolitiker i Storstockholms lokaltrafiks
styrelse stöder Connexs agerade. Det innebär fullt krig mellan facket
lokalt, i Sverige och internationellt med socialdemokratisk politiker
och kan innebära ett problem för kittet i den svenska politiska
kulturen.
Dessutom är Connex verksamt i ett 20-tal länder och ägs av Veolia
Environmennt vars påstådda huvudsyfte är hållbar utveckling. På vilket
sätt är Connex och Veolia beredda att satsa sitt goda rykte på att för
allt pris avskeda en person som påvisbart har stått upp för
säkerhetskrav i kollektivtrafiken? Inte bara facket har intresse av att
anställda försvarar miljö- och säkerhetsintressen utan också en bredare
allmänhet. Frågan är om facket, miljörörelsen och globala
rättviserörelsen kan förena sig i en kampanj som kan påverka Connex och
Veolias allmänna rykte så att det kan bidra till stärka dtn lokala
facket i Stockholm. Avgörandet står som klubben på Ceralia påpekat i
sammanhållning bland de anställda. Men kanske har storföretagens
privatisering provocerat så många nu att Connexaffären kan växa och bli
den symbol för hotet mot demokratin och tryggheten som den i prkaitken
också är. Framtiden får utvisa vad som kan ske.
Länder där Connex är verksamt: Australien, Belgien, Colombia, Danmark,
Estland, Finland, Frankrike, Irland, Israel, Jersey, Kanada,
Nederländerna, Norge, Nya Kaledoninen, Nya Zeeland, Polen, Schweiz,
Slovenien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och USA.
Stöduttalanden och mer information hittar man på fackklubbens hemsida:
http://www.klubb119.org

Tord Björk
---------------------------
Alla till demonstrationen på torsdag! Kallelse till SEKO:s demonstration
på torsdag 20/10 17:00 på Sergels Torg.
Vi, Nätverket för Gemensam Välfärd - Stockholm, uppmanar alla
fackföreningar/klubbar, politiska orgnisationer, sociala rörelser och
enskilda medborgare att sluta upp på SEKO:s viktiga demonstration på
torsdag, till försvar för yttrandefrihet och fackliga rättigheten att
organisera sig, för säkerhet för arbetare och resenärer i tunnelbanan!
Det är privatiseringarna och avregleringarna i den gemensamma sektorn,
som genomdrivits av politikerna ilandstinget genom åren, som öppnat upp
för Connex maktmissbruk, den allvarliga säkerhetssituationen och den
fackliga konflikten i tunnelbanan.
Vi stöder ovillkorligt alla fackets krav och alla åtgärder som vidtas av
tunnelbaneförarna.
/Nätverket för Gemensam Välfärd - Stockholm
------------------------
SEKO:s förbundsordförande: "Connex avsked en attack mot hela
fackföreningsrörelsen" 2005-10-03 Förra veckan beslutade Connex att
varsla om avsked för ordföranden i klubb 119 i Stockholms tunnelbana.
SEKO:s förbundsordförande, Janne Rudén säger att Connex argument inte
håller och att beslutet är en attack mot hela fackföreningsrörelsen. -
Connex hittills presenterade argument för att avskeda klubbordföranden
håller inte enligt vår uppfattning. Risken är uppenbar att företaget
driver en process i botten med följd att de på mer eller mindre legala
grunder kan köpa ut en fackligt förtroendevald. Man kan i så fall ställa
sig frågan vad LAS har för funktion, säger Janne Rudén.
- Jag tolkar Connex beslut som om att de vill ha tyst på fackliga röster
som är kritiska mot företagets agerande i ett antal frågor, i detta fall
allvarliga arbetsmiljö- och säkerhetsbrister. Istället för att med kraft
å tgärda bristerna vill man uppenbarligen tysta kritiken. Detta är djupt
allvarligt och jag ser det som en attack mot hela fackföreningsrörelsen,
säger SEKO:s förbundsordförande Janne Rudén.
SEKO kommer att träffa Connex på torsdag för en första överläggning.
Förbundets avtalssekreterare, Sven-Olof Hellman är tydlig med SEKO:s
utgångspunkt på överläggningen.
- Utgångspunkten är att klubbordföranden ska ha tillbaka sitt jobb. Vi
kommer att bestrida avskedet. Av det vi vet nu är detta en strid som vi
kommer att göra allt för att vinna. Vinner vi inte skickas en signal
till alla fackligt aktiva att det är tryggast att blunda för brister i
arbetsförhållandena och hålla tyst i media, vilket skulle få allvarliga
konsekvenser, säger Sven-Olof Hellman.
SEKO Stockholm: "Connex avsked av SEKO:s klubbordförande förankrat hos
SL" 2005-10-12 SEKO Stockholm har skickat ett öppet brev till AB
Storstockholms Lokaltrafik (SL) och SL:s styrelse. I brevet återupprepar
SEKO Stockholm sina ståndpunkter som man framförde i förhandlingen med
SL:s underentreprenör Connex gällande avskedet av fackordföranden på
Connex, Per Johansson. De skäl som presenterats inte är saklig grund för
vare sig avsked eller uppsägning. SEKO Stockholm menar också att Connex
avsked av Johansson är väl förankrat hos SL, eftersom varslet föregicks
av ett antal utspel från SL:s VD Lennart Jangälv. Jangälv har bland
annat sagt att Johansson "ägnat sig åt upprepade, osakliga utspel i en
kampanj, tydligen med syfte att misskreditera SL och Connex".
- Vi hävdar att Connex, med Jangälvs uttalande i ryggen, valde att ange
illojalitet som främsta grund för avskedet. Vi hävdar också de "osakliga
utspel" som Johansson anklagas för inte handlar om något annat än skarpt
utformad kritik av upplevda brister i Connex hantering av säkerhet och
arbetsmiljö. Det finns inget stöd för Jangälvs anklagelser i det som
Connex presenterat, säger SEKO Stockholms avdelningsordförande Bjarne
Isacson.
SEKO Stockholm kräver i sitt öppna brev att Connex tar tillbaka avskedet
av SEKOs klubbordförande och att Jangälv ber de förtroendevalda inom
SL-området om ursäkt för sitt påhopp. Vidare kräver avdelningen att SL
verkar för att synpunkter rörande brister i underhåll, säkerhet och
arbetsmiljö kan framföras fritt inom SL-området och att SL hindrar
ytterligare uppdelning av verksamheten, vilket skulle försvåra
arbetsmiljöarbetet ännu mer.
----------------------------

Privatisering hotar demokratin och trafikanternas säkerhet
protestera mot Connex!


Miljöförbundet Jordens Vänner uppmanar till protester mot Connex
avskedande av Per Johansson, fackordföranden för tunnelbaneförarna i
Stockholm. Avskedandet är ett hot mot trafikanternas säkerhet menar
Göran Folin, ordförande för Miljöförbundet Jordens Vänner.
Per Johansson är ordförande för 700 förare och konduktörer i SEKO klubb
119. Det är en klubb som har profilerat sig i frågor om säkerhet och
varnat för risker för trafikanter vid brand och andra olyckor. Att
fackklubbens ordförande gått ut med informationen offentligt efter att
företaget inte lyssnat på kritik är lojalt mot allmänheten och något vi
förväntar oss i en demokrati säger Göran Folin. Connex påstående om att
Per Johansson är illojal mot företaget är därför ett hån mot demokratin.
Miljörörelsens erfarenhet är att yttrandefriheten och facklig
organisering är avgörande för att sanningen ska komma fram så att
säkerheten och miljökrav kan tryggas. Privata företag som söker sätta
munkavle och än värre avskeda de som gör sin plikt och informerar om
missförhållanden är ett hot mot vår trygghet.
Miljöförbundet Jordens Vänner har granskat de problem som uppstått genom
avregleringen av kollektivtrafiken. En slutsats är att just Connex haft
en negativ inverkan på Norrlandstrafiken efter ett dumpat bud. Ett av
tre nattåg har dragits in, biljetter säljs inte längre på stationerna
och servicen på tågen försämras. Genom sina dumpade bud tränger Connex
ut seriösare ägare av kolletivtrafiken.
Miljöförbundet Jordens Vänner är djupt oroade för de försämringar som
privatiseringen av kollektivtrafiken inneburit för service, säkerheten
och miljön. När nu Connex agerar mot den fackliga organiseringen innebär
det ett hot vidare än så. Om ett transnationellt företag som Connex kan
fritt avskeda en klubbordförande i Sverige med hög andel fackligt
anslutna innebär det också ett hot i andra länder mot de krafter som
vill värna om fackliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati.
Lördagen 22 oktober ordnar Miljöförbundet Jordens Vänner tillsammans med
SEKO och andra organisationer konferenser om privatiseringen av
kollektivtrafiken och naturresurser på ABF-huset i Stockholm. Här kommer
konsekvenserna av Connex och andra företags privatisering av
kollektivtrafiken att granskas. Vi kommer också att ha som gäst
ordförande för Internationella Jordens Vänner, Meena Raman och med henne
ta upp frågan om vikten av att stävja det hot mot demokratin som det
transnationella företaget Connex och privatisering innebär. Vi uppmanar
alla folkrörelser att sluta upp i protester och stödja den fackliga
kampen för att värna om demokratin och allas vår trygghet. Skriv till
Connex, skicka stöduttalanden till facket, skriv insändare och sprid den
protestaffisch som Miljöförbundet Jordens Vänner har tagit fram.
Skícka era protester till Connex, Box 1820, 171 24 Solna, info@connex.se
Skicka era stöduttalanden till Seko Klubb 119, c/o Connex Center,
Gullmarsplan, 121 40 Johanneshov, 08-686 41 63 / 64, info@klubb119.org
Miljöförbundet Jordens Vänner
-----------------------

Hej alla tunneltågförare!
Vi har hört om uppsägningen av Per Johansson. Det har hänt förr att
fackliga företrädare har sparkats på olika arbetsplatser. Det finns
också exempel på att arbetskamraterna har tvingat arbetsgivarna att ta
tillbaka uppsägningarna.
Ett exempel är Frances Tuuloskorpi, klubbordförande på Stockholmsbagarn
som företaget ville sparka på grund av "obstruktion". Arbetskamraterna
varslade om olovlig strejk. Företaget fick 4 dagar på sig att ta
tillbaka uppsägningen. Under de fyra dagarna försökte de få arbetarna
att ändra sig, men det gjorde de inte. På den fjärde dagen backade
företaget och tog tillbaka uppsägningen., några timmar innan strejken
skulle börjat.
Ett annat exempel är Karl-Erik Karlsson, pappersarbetare på Värö Bruk
som blev uppsagd för att ha "handlat illojalt" genom att offentligt
kritisera arbetsgivaren i miljö- och säkerhetsfrågor. Arbetskamraterna
gick ut i olovlig strejk och på andra pappersfabriker förbereddes
sympatistrejker. Företaget tog tillbaka uppsägningen. På senare år har
man ofta försökt rädda uppsagda fackliga företrädare utan att ta till
strejkvapnet. Det har tyvärr inte gått lika bra.
Ä ven om facket går till AD och får rätt i att uppsägningen var olaglig,
så kan arbetsgivaren vägra att följa ADs dom. Det finns ett kryphål i
lagen som ger dem den rätten, mot att de betalar skadestånd till den som
sparkats. (§39 i LAS). Eftersom facket vet att den som sparkats blir av
med jobbet även om de vinner i AD, så blir det oftast förlikning. Dvs
man går inte till AD utan gör upp i godo med arbetsgivaren. Den som har
blivit sparkad får pengar men inte jobbet tillbaka.
Några exempel: DN-EX sparkade den fackligt aktive grafikern Eddie Morén.
Grafikerna protesterade och demonstrerade och fick stöd från andra, men
de gick inte ut i strejk. Eddie blev utköpt genom en förlikning.
Stockholms stad sparkade Kommunals klubbordförande för brandmännen Owe
Fröjd. Många protesterade men arbetskamraterna gick inte ut i strejk.
Owe blev utköpt genom en förlikning.
XPonCard sparkade den fackligt aktive SAC-aren Anders Nilsson. Det blev
mycket protester och stödaktioner men arbetskamraterna gick inte ut i
strejk. Anders blev utköpt genom en förlikning.
Det som kan tvinga arbetsgivaren att ta tillbaka en sparkad facklig
företrädare är alltså tyvärr inte förhandlingar och protestuttalanden.
Det är bara arbetskamraterna. Så stå på er tunnelgubbar o -gummor! Vi
håller på er! Ta inte skit!
/Livsklubben på Cerealia Bread i Hägersten
-------------------------------

Mr.Pelle svensson Connex
We demand immediate withdrawal of Per Johansson,s sacking. He has every
right to raise his voice and concerns about the safety of passengers and
his fellow collegues. We condemn this sacking in strongest terms. We
demand to stop the privatisation of trains. Hope to get a positive
response from your company.
Anti privatisation Alliance Lahore (This
alliance has 39 affiliates mainly trade unions and Left parties)

----------------------

Avskjeden av lederen av T-banepersonalets fagforening - et angrep på
fagbevegelsen. Det multinasjonale selskapet Connex, som står for driften
av T-banen i Stockholm har avskjediget fagforeningens leder. Dette er et
angrep mot faglige rettigheter og et forsøk på å tvinge en krisitsk
tillitsvalgt til taushet om alvorlige sikkerhetsmangler. Lederen for
fagforeningen til togførerne og konduktørene ved Stockholms tunnelbane
har kritisert ledelsen i Connex for mangler ved sikkerheten på T-banen.
I august politianmeldte han og fagforeningen selskapet for brudd på
sikkerhetsbestemmelsene. Det er vanskelig å se at avskjeden ikke har
sammenheng med kritikken og anmeldelsen. Fagforbundet i Norge
organiserer de ansatte ved T-banene her i landet og vil gi vår støtte
til kampen for passasjerenes og de ansattes sikkerhet. Connex bør lytte
til kritikken og fokusere på å bedre sikkerheten framfor å forfølge og
avskjedige faglige tillitsvalgte. Derfor støtter vi SEKO og den oppsagte
fagforeningslederen i deres kamp for sikkerhet, arbeidsmiljø og faglige
tillitsvalgtes rettigheter.
Jan Helge Gulbrandsen Fagforbundets
Arbeidsutvalg Norge
-----------
Hei Sammenslutningen av fagorganiserte Energiarbeidere, SAFE som
omfatter 5500 medlemmer i Norge ,gir sin fulle støtte til den oppsagte
klubblederen. SAFE understreker viktigheten av tillitsvalgte som tar sin
oppgave alvorlig med å  være en talsmann for sine medlemmer og har 
dermed plikt og rett til å tolke og utrykke hvordan ansatte opplever sin
arbeidsdag. Et angrep på tillitsvalgte er et angrep på fagbevegelsen.
STÅ PÅ DERE HAR VÅR FULLE STØTTE.
Hilsen Kari Bukve Organisasjonsekretær
i SAFE Norge

-------------------
Gruv och Metallavdelningar i Malmfälten vill uttrycka våran solidaritet
till Klubb 119 SEKO i deras kamp för Klubb Ordförande Per Johansson. Vi
stödjer deras kamp mot ett fackföreningsfientligt Connex. Vi får aldrig
under några omständigheter acceptera Connex påhopp mot
fackföreningsrörelsen och arbetet för att åstadkomma trygga och säkra
arbetsplatser för anställda och allmänhet. Vi får heller aldrig någonsin
acceptera att oseriösa arbetsgivare försöker skrämma arbetarrörelsen
till tystnad bara för att man har en obekväm åsikt och för medlemmarnas
talan. Connex agerande är ett hot mot föreningsrätten och
yttrandefriheten Vi stödjer er och uppmanar alla medlemmar, avdelningar
och fackförbund att göra det samma. Stå på er! Enade vi stå söndrade vi
falla.
Avdelningar: AVD 604 AVD 612 AVD 635 AVD 636 AVD 105
---------------------
International Transport Workers' Federation - ITF ITF: reinstate sacked
worker now 5 October 2005 The ITF is demanding that transport
multinational Connex immediately reinstate a trade unionist sacked on 30
September by its Swedish subsidiary, Connex Sweden, which runs the
Stockholm metro. The ITF's Inland Transport Section Secretary, Mac
Urata, has sent a message to the company ahead of talks between them and
the dismissed worker's union, SEKO. In it he says: "The ITF has learned
that Per Johansson, the local trade union representative of the SEKO
members employed by Connex Sweden, was dismissed by the company. The
statement that the ITF received makes it clear that the reasons for his
dismissal are not based on any substantial grounds, but reflect a
determination to get rid of a trade union representative who is acting
within the context of his duties and prerogatives and for the benefit of
the SEKO members of Connex. "The ITF is gravely concerned regarding the
behaviour of a worldwide company such as Connex, especially in Sweden, a
country with a well developed trade union movement and a long tradition
of political trade union rights. "The ITF fully supports SEKO's position
on this case, and demands that Connex immediately withdraw the dismissal
and that Per Johansson be reinstated."

-----------------------------------------------------------------------------
4. Gandhis fødselsdag i København
Søndag den 2 oktober var det Gandhis fødselsdag, og i
dén anledning afholdt Den Indiske Ambassade i Danmark
en lille højtidelighed foran Gandhistatuen på Gandhis
Plæne i København Nordvest.
De danske medlemmer af Øresundskomiteen var (med ret
kort varsel) inviteret, og jeg deltog i
højtideligheden. Øresundskomiteen fik den ære at give
Gandhistatuen en guirlande på, og da jeg var den
eneste til stede fra komiteen blev det mig, der på
vegne af os allesammen gjorde det. Bagefter læste jeg
et enkelt af versene fra Erik Stinus´ flotte
saltmarchdigt op. Nogle piger fra Asian Musikforening
sang et par smukke sange og enkelte herboende indere
fortalte hvad Gandhis tanker betød for dem.
Solen skinnede og alt ånede idyl, selvom der i sandhed
blæser giftige vinde over Danmark for tiden. Vores ven
Patric Mac Manus står sigtet efter terrorlovgivningen,
Frank Grevil skal i fængsel og Greenpeace skal betale
et stort beløb for at have hængt et banner op. Vi må
stå sammen nu, for der er nok at kæmpe for.
Hvad ville Gandhi mon have sagt til os i dag? jeg
fornemmede han viskede "bliv ved!" til os.


Ruth Silleman
---------------------------------------------------------------------------

5. Fat mod i en farlig tid: krigstilstanden truer demokratiet
Af Patrick Mac Manus
Patrick Mac Manus er talsmand for Foreningen Oprør
og holdt denne tale på Nej til krigs demonstration på Rådhuspladsen 24.
september 2005
Den såkaldte 'krig mod terror' kan føjes ind i rækken af
trusselsbilleder, der i sidste og indeværende århundrede har bidraget
til at legitimere og stabilisere bestemte magtforhold. Antiterroristisk
lovgivning og indenrigspolitisk kontrol på den ene side, international
krigsførelse på den anden, en samlet 'præventiv' krigsførelse, som
dæmoniserer både den indre og ydre fjende, er tilstanden i nutidens
stormagt. Og i afledt form er dette også tilfældet i krigsførende
samfund som det danske. Terrorlovgivningen og 'krigen mod terror' er den
foreløbige slutsten i en proces, der har stået på i adskillige år. I
stigende grad fortrænges den social-liberale stat af sikkerhedsstaten.
Sociale og politiske løsningsmodeller bliver trængt i baggrunden af
magtanvendelse, kriminalisering, øget strafudmåling, udvidede
politimæssige beføjelser, og indskrænkninger i borgeres beskyttelse i
forhold til den statslige myndigheds sikkerhedsmæssige interesser.
Social-liberale kontrolformer viger for åbenlys tvang og magtanvendelse,
og i sidste ende for militær magt, for krig og besættelse. I sidste ende
er terrorlovgivning og den såkaldte 'krig mod terror' rettet mod den
folkelige modstand mod en global økonomisk politik, der i så mange lande
i verden betyder øget marginalisering, voksende uro og modstand. 'Krigen
mod terror' er den disciplineringsform, som understøtter den tvungne
markedsliberalisering, der i dag er stormagtens globale økonomiske
dagsorden. Bevægelser fra besatte områder, fra forfulgte mindretal, fra
samfund præget af afgrundsdyb ulighed og statslig vilkårlighed er blevet
stemplet som terroristiske. En række stater har fået frie tøjler til at
intensivere en intern undertrykkelse, der er blevet tilført ny
international legitimitet. Der er behov for en helt anden linje for
international konflikthåndtering end den internationale 'krig mod
terror', som udstøder modstandsbevægelserne fra det internationale
samfund. En sådan udstødning og marginalisering uddyber blot
konflikterne, og afskærer modstandsbevægelserne fra den dialog, der kan
fastholde og videreudvikle demokratiske normer, også i modstanden mod
illegitim magt Ret til modstand
Foreningen Oprør forsvarer modstandsretten. Der er en international
anerkendt ret til modstand mod illegitim magt, en ret til modstand mod
fremmed besættelse. March fra Rådhuspladsen til Christianshavns Torv
Foreningen Oprør har i sit opgør med de internationale terrorlister
valgt at fokusere på organisationer, der kæmper for sekulære,
demokratiske og humanistiske mål. Det er et valg, vi har truffet, og det
står vi fast på. Men det er lige så oplagt at fremhæve, at også troende
mennesker har ret til at yde modstand, har ret til at tolke deres kamp i
de termer, de finder egnede. Men modstandsretten har sin egen etiske
standard, der skal overholdes, også uanset besættelsesmagtens terror.
Også uanset den forbitrelse, som enhver bogerkrig fører med sig. Enhver
legitim modstand er besjælet af en kærlighed til det land og til den
befolkning, der kæmpes for. Legitime mål er besættelsesstyrker, der
holder et land besat, uanset nationalitet. Legitime mål er de
institutioner, der medvirker til at opretholde en sådan besættelse.
Foreningen Oprør afviser enhver sekterisk vold, afviser drab på
bygningsarbejdere, der venter på at blive mønstret, drab på fattige
fiskere og mennesker, der går til bøn. Terror er tilintetgørende, den er
nihilistisk. Frihedskamp er i grunden skabende. Et krigsførende samfund
I krigsførende samfund som det danske sniger krigen sig ind i hverdagen
som en næsten umærkbar omstilling af mentalitet og vaner, hvor hidtidige
normer nedbrydes. En folkeretstridig krig underminerer ikke blot den
internationale retstilstand, men angriber også retstilstanden i de
krigsførende samfund. Krigstilstanden har allerede mærkbart svækket
retssikkerheden i det danske samfund. Til syvende og sidste korrumperer
krigen alle demokratiske institutioner. Under krigstilstanden vil ingen
i sidste ende kunne vide sig sikker. Krigen mod 'ydre fjender' munder
altid ud i en udpegning af 'indre fjender'. Og det skal ikke undre os,
at vi en dag vil blive kaldt for landsforæddere af dem, der netop
forråder landet. Sigtelsen mod Foreningen Oprør for overtrædelse af
'terrorparagraffen' er et forsøg på at skræmme og straffe den begrundede
tvivl og modstand, der må rette sig mod hele det koncept, der ligger til
grund for 'terrorlovgivningen', 'terrorlisterne' og den såkaldte
internationale krig mod terror. Foreningen Oprør vil forsvare
ytringsfriheden, forsvare den rummelighed, der bør kendetegne et
demokratisk samfund. Uden en sådan rummelighed, hvor der også er plads
til modstand, politisk konflikt og civil ulydighed over for begrundet
tvivlsom lovgivning, nedbrydes demokratiet.  Også blandt dem, som ikke
er enige i alle Foreningen Oprørs synspunkter, må modstanden mod den
gradvise nedbrydning af retssikkerheden og ytringsfriheden nu også give
sig til kende. Det er nødvendigt at flere og flere træder frem, at flere
og flere fatter mod i en farlig tid. Der er allerede for mange, der
dukker sig. Der er allerede for mange, der undergiver sig selvcensurens
stille tvang.

----------------------------------------------------------

6 "Skandal när svenska antikrigsaktivister döms för protest mot
Irakkriget" 


Antikrigsaktivister döms till böter för protest i Sveriges riksdag mot
Irakkriget. De tre som demonstrerade, Agneta Norberg, Jonatan
Ericsson-Sjöman och Göran Drougge vecklade upp en banderoll på
riksdagens åhörarläktare med texten: "Inget svenskt stöd till USA: s
krigspolitik" när utrikesminister Leila Freivalds svarade på en
interpellation om Sveriges skyldighet att kritisera USA: s brott mot
mänskliga rättigheter i Irak. För denna aktion har nu de tre
antikrigsaktivisterna dömts till sammanlagt 90 dagsböter. Idag fredag
2005-10-14 kom domen för "störande av förrättning". 
-Vi tycker detta är skandal! Den svenska regeringen har inte uttalat ett
ord av kritik mot USA-alliansens ockupation av Irak. Sverige ökar
vapenexporten till USA och Storbritannien samtidigt som ockupationen av
Irak blir allt grymmare. De tre som protesterade mot detta i Sveriges
riksdag döms nu av tingsrätten. Varför ska de som protesterar mot krig
dömas och de som är ansvariga för krig och brott mot mänskliga
rättigheter klappas på ryggen?, frågar Sköld Peter Matthis, ordförande i
Nätverket mot krig. 
-Tyvärr lägger sig den svenska regeringen platt för världens största och
mest aggressiva stormakt. Tidigare vågade Sverige försvara folkrätt och
slåss för mänskliga rättigheter. Nu håller den svenska regeringen
skamligt tyst om de brott som USA begår i Irak. Nu måste
antikrigsrörelsen bryta denna förödande medlöperiets tystnad, säger
Sköld Peter Matthis. 
Antikrigsrörelsen kommer solidariskt att stödja de tre som protesterade
i riksdagen. Vi uppmanar alla att sätta in sitt bidrag på Nätverket mot
krigs postgiro 39 50 32-6: Skriv bötesfonden på inbetalningskortet. 
För mer info  Sköld Peter Matthis, ordförande i Nätverket mot Krig, tfn
070 4337044
Källa: Nätverket mot krig
-------------------------------------------------------------------
7. Mer Gandhi på Göteborgs Sociala forum


Saltmarschen och Gandhi togs också upp i en workshop på Göteborg Social
Forum som hölls 7-9 oktober.  Kan Gandhis ickevåldsmetoder användas i
kampen mot nyliberalismen? Kan de förenas med ett klasskampsperspektiv?
var frågor som togs upp med norske fredsaktivisten Jörgen Johansen, som
inledare. Arrangör var Ekosofgruppen MEIAS. Andra upplagan av Göteborgs
Sociala Forum hölls på temat "Ett rättvist Göteborg i en rättvis värld".
Ett femtiotal programpunkter samlade 1200 deltagare.
------------------------------------------------------------------
8. Verdens Verdens største cykeldemo i Budapest


Op imod 30.000 cyklister har gennemført den største Kritiske Masser
demonstration nogensinde.
Mellem 24.000 og 30.000 demonstranter på cykler dominerede Ungarns
hovedstad Budapest den 22. september. Ifølge den uafhængige
internationale nyhedstjeneste Indymedia.org har Ungarn i de seneste år
oplevet en stigende interesse for de tilbagevendende
cykeldemonstrationer, der afvikles mange steder i verden under navnet
Kritiske Masser.
Saxat från Nyhetsbrevet Motkraft, Martin Lindholm, monsun.
Se även indymedia (engelska) på
lhttp://publish.indymedia.org/en/2005/09/825163.shtml
-------------------------------------------------------------
9. Nytt på hemsidan Folkrorelser.nu
Rörelsenätverket av forskare och aktivister har fått en officiell
webbplats på http://www.folkrorelser.nu/rorelsenatverket. Där kommer framtida
träffar att anslås liksom förhoppningsvis så småningom uppsatser om
folkrörelser som diskuteras inom nätverket.
Under länken Nordisk historia, http://www.folkrorelser.nu/alternativnorden
finns nu de första sex kapitlen av Tord Björks nordiska
alternativrörelsehistoria, vilket täcker perioden fram till 1961. Fler
kapitel läggs in fortlöpande.
Under länken Definitioner, http://www.folkrorelser.nu/alternativnorden
har en sammanfattning om internationell folkrörelseforskning lagts in.
Under länken Länder, http://www.folkrorelser.nu/land/landindex.html har
vi börjat det omöjliga projektet att ge en bild av folkrörelseläget i
alla länder i världen. Det finns ett femtital beskrivningar sen gammalt,
men under Frankrike, Norge och Bolivia finns också aktualiteter. Vi
efterlyser tips från dig.
Under länken Folkrörelsetraditioner,
http://www.folkrorelser.nu/rorelsemapp/rorelser.html, har ett antal
bakgrundsartiklar lagts in - en artikel av Olivier de Marcellus om hur
gåvor och allmänningar kan utnyttjas av folkrörelser finns på
Alternativrörelser, en av Beverly Silver om hur
folkrörelsemobiliseringar, krig och global politik hänger samman finns
på Arbetarrörelser resp Fredsrörelser, m.m.
Nu finns också en speciell länk för texter på engelska


http://www.folkrorelser.nu/inenglish/index.html, där dels ett par uppsatser av
Tord Björk om toppmötesprotester, dels en artikel av Jan Wiklund om den
svenska miljörörelsehistorien m.m. har samlats.
Hemsidan "Folkrorelser och Protester" finns på http://www.folkrorelser.nu
Jan Wiklund
-------------------------------------------------------------
10. Kalendarium
22 Oktober, Globaliseringskonferanse/Norway Social Forum, Oslo
22-23 Oktober, Privatiseringshelg, ABF-huset Stockholm,
Miljöförbundet Jordens Vänner och samarbetspartners.
18-20 november, Uppsala social forum
26 november, En köpfri dag - Buy nothing day
17-21 december, WTO-möte i Hongkong
19-23 januari World social forum hålls parallellt i Bamako, Mali
Caracas, Venezuela och Karachi i Pakistan
3-5 februari 2006, Danmarks Sociale Forum, Köpenhamn
3-5 februari 2006, Skåne social forum, Lund
10 maj 2006, Operation dagsverke, Elevrådens stora gemensamma insamling
för utbildning i flyktingläger i Rwanda i samarbete med UNHCR
Maj-juli 2006, EYFA, art & activism caravan
-------------------------------------------------------------------------
Nyhetsbrevet Folk i rörelse utges av Fokrörelsestudiegruppen
http://www.folkrorelser.nu, info@folkrorelser.nu
Vill du påbörja eller avsluta en prenumeration?
Skicka ett tomt meddelande till
folk_i_rorelse-subscribe@yahoogroups.com
respektive folk_i_rorelse-unsubscribe@yahoogroups.com