Folkrörelser och Protester

hem www.folkrorelser.nu

 


 

 
 

Nyhetsbrev

 

Nyhetsbrevet Folk i rörelse

Nyhetsbrevet Folk i rörelse är ett nordiskt nyhetsbrev för den EU-kritiska och globala rättviserörelsens i Norden. Vi har ett brett perspektiv och riktar oss till många rörelser .

Nyhetsbrevet startades ursprungligen hösten 2000 som en del av förberedelserna för alternativa seminarier och folkliga protester vid toppmötet i Göteborg och hette då GBG2001-nyhetsbrev. Sedan övertogs nyhetsbrevet i Folkrörelsestudiegruppens regi och bytte 2005 namn till Folk i rörelse.

Vi bevakar också speciellt efterdynningarna av EU-toppmötet de demokratiska aspekterna och rättegångarna.

Gör så här för att prenumerera på nyhetsbrevet
Skicka ett blankt meddelande (utan något innehåll vare sig där du ska fylla i ämne eller i själva meddelandet), till adressen folk_i_rorelse-subscribe@yahoogroups.com.
Då kommer du att få ett meddelande på engelska som går ut på att någon - i det här fallet du, har beställt en prenumeration på nyhetbrevet och att du måste bekräfta att du verkligen vill ha nyhetsbrevet
.

Om du ändrar dig:

Om du vid ett senare tillfälle skulle vilja sluta prenumera på nyhetsbrevet, eller vilja byta e-postadress kan du på samma sätt skicka ett blankt meddelande till enannan adress, nämligen folk_i_rorelse@yahoogroups.com, så får du inga fler brev. Instruktioner om detta finns i varje nyhetsbrev
Funkar det inte, eller du tycker det blir för krångligt så skicka istället ett vanligt e-postbrev till info@folkorelser.nu så lägger vi in dig för hand.