Tillbaka till Kisan Sabha

Sahajanand Saraswati

 

 

1889?-1950

 

 

Ledande aktivist i bonderörelsen i Bihar under 30-talet. Föddes i en fattig brahminfamilj, blev först munk och engagerade sig från 1920 i den gandhianska flygeln av självständighetsrörelsen. Desillusionerad med Kongresspolitiken blev han först 1935 sedan han i hjälparbetet efter jordbävningen detta år upptäckt att bönderna led mer av de Kongresspartianslutna godsägarnas förtryck än av naturkatastrofen.

Hans första framträdande som bondeledare var på ett provinsmöte för Kisan Sabha där han lite gjorde om August Palms bedrift, dvs vände opinionen mot de rika personer som poserat som böndernas beskyddare. Den plattform han erövrade där använde han till att bygga upp organisationen i byarna som rörelsens enda heltidsfunktionär. 1937 hade Kisan Sabha ca 250.000 medlemmar i Bihar och organiserade massmöten på 100.000 personer.

Som bondeledare vandrade han runt och organiserade byavdelningar i Kisan Sabha, demonstrationer och massmöten och fick sin ställning främst genom sin förmåga att artikulera böndernas krav och sin status som "swami", dvs lärd i de religiösa skrifterna.

 

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.nu

www.folkrorelser.nu