Tillbaka till Morelos' zapatister

Emiliano Zapata

 

 

1877?-1919

 

 

Hästuppfödare i Anenecuilco, Morelos. Valdes år 1909, efter att ha uppträtt som sin bys "advokat" i olika rättegångar mot sockerplantager som stal byns jord, till kommunalordförande och ledde såsom sådan invasionen av plantagen La Hospital i maj året efter. Strax efteråt valdes han till kassör för tre byars stridskassor. I skydd av det uppror Francisco Madero reste i norr mot regeringen ledde han offensiven mot sockerplantagerna i södra Morelos och var efter ett år effektiv ledare för landsändan. Som sådan anslöt han sig till Maderos uppror.

Fram till sin död ledda han det militära försvaret mot den ena armén efter den andra som skickades ut för att slå ner bönderna. Samtidigt gav han spelrum för mer ideologiska agrardemokrater från stan att formulera politiska och juridiska former för den jordreform som utspelades i Morelos när sockerplantagerna ockuperats, och att delta i det nationellt politiska spelet. Under de perioder bondearméerna kontrollerade delstaten utövade han aldrig någon annan auktoritet än som kommunordförande för Anenecuilco och militär ledare.

Zapata dödades i ett bakhåll medan han underhandlade med en officer som hade lovat gå över till bondearmén. För den omedelbara framgången betydde det föga, Morelos bönder var tillräckligt mobiliserade för att behålla sin jord och föra in jordreformen i Mexicos grundlag. Men för Mexicos fortsatta historia betydde frånvaron av en bondeledare med Zapatas envishet och status att staten fick mycket lättare att ta initiativet och kooptera bönderna i tandlösa organisationer.

 

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.nu

www.folkrorelser.nu