Rörelsenätverket


 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation

 

Målsättning

 

Verksamhetsplan

 

Seminarier

 

Texter

Bakgrund

 

 

Rörelsenätverket bildades 2003 efter en konferens om globalisering och rörelser vid Lunds universitet. Texten nedan är ett diskussionsunderlag till målsättning och verksamhetsplan för nätverket. Tanken är att sätta på pränt vad nätverket syftar till. Dels för att skapa en tydligare och mer attraktiv profil som motiverar vår existens, dels för att undvika en urvattning av nätverket i takt med att det etableras.

Ett utkast till målsättning cirkulerade redan 2003 men antogs aldrig bland annat eftersom det kändes viktigt att inte för tidigt tala om vad nätverket skulle eller inte skulle göra, utan låta de som deltog avgöra vilken riktning det hela tog. Nu har texten diskuterats vid vårträffen 2005 och publicerats på nätverkets e-postlista. Syftet är nu att mer konkret utforma målsättningen vid höstens träff. Synpunkter på texten är välkomna och framförs på e-postlistan.

Välkommen till listan och nästa träff - för nästa träff se här!

 

Se också inbjudan till möte om att bilda förening och fond för kunskap om aktivism och folkrörelser