Rörelsenätverket


 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation

 

Målsättning

 

Verksamhetsplan

 

Seminarier

 

Texter

Kontaktinformation

 

 

Kontakten inom rörelsenätverket sker genom en e-postlista som står öppen för alla intresserade. Listan fungerar både som informationskanal och diskussionsforum. En interimistisk arbetsgrupp sammankallar till träffar och fortsätter utveckla det än så länge ganska informella nätverket. Den utgörs av:
Tord Björk tord. Bjork @ mjv. se (Sverige)
Stellan Vintagen stellan. vinthagen @ globalstudies. gu. se (Sverige)


De övriga sammanhang för rörelsestudier som vi känner till och gärna vill tipsa om är:

  • Globaliseringsseminariet, Göteborgs universitet (kontakt Hakan. Thorn @ Sociology. gu. se)

  • Ibero-amerikanska institutionens forskningsseminarium, Göteborgs universitet (kontakt majlis. Foller @ ibero. gu. se)

(informera oss gärna om fler sammanhang så att vi kan sprida informationen vidare!)