Rörelsenätverket


 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation

 

Målsättning

 

Verksamhetsplan

 

Seminarier

 

Texter

Uppföljningsmöten våren 2007

 

 

Efter seminariet den 16-17 februari planeras en liten serie träffar på och i samarbete med ABF Stockholm:

 

En färgaffisch kan laddas ner här (pdf, 330 kB)

 

 

2 april kl 18 på ABF Stockholm
Ingemar Lindberg och Olle Sahlström

Den globala arbetarrörelsen som handlande kraft.
LO:s rättviseutredning och den globala rättviserörelsen

Ingemar Lindberg, tidigare LO Idédebatt, leder Agoras forskarnätverk

Olle Sahlström, tidigare LO Idédebatt, är författare.

Läs snabbreferatet!

 

 

24 april kl 18 på ABF Stockholm

Jan Aart Scholte,
Professor in Politics and International Studies, University of Warwick:
What is the contribution of Social Movements and Trade Unions to the possibilities of Global Civil Society and Global Governance?

Jan Aart Scholte är en av världens ledande forskare kring frågor om civilsamhälle och globalisering och just nu gästforskare på School of Global Studies, Göteborgs universitet.

Läs snabbreferatet!

 

 

18 maj kl 18 på Folkkulturcentrum, Stockholm

Andrew Jamison,
Professor i teknik och samhälle, Ålborgs universitet
Musik och sociala rörelser.

Andrew Jamison är en av de nordiska forskare på området sociala rörelser som är mest citerad globalt. Hans specialämne handlar om rörelsernas kognitiva, tekniska och organisatoriska förmåga, och han har skrivit boken Music and Social Movements tillsammans med Ron Eyerman.
Ytterligare någon föreläsare och musiker kan tänkas delta i detta program.

Läs snabbreferatet