Index

Förord

Göteborgsaktionen inför EU-toppmötet 2001

Makten över resurserna.

Fackliga och sociala rättigheter i Europa

EU och globaliseringen av militarismen

Schengen och demokratiska rättigheter

Talare vid demonstration och protestmöte

Utmana storföretagen för internationell solidaritet

Göteborgsaktionens slutdokument

För ett annorlunda Europa - plattform.

Ordförklaringar

Göteborg 2001

Rapport om

Göteborgsaktionen 2001 för ett annorlunda Europa och

Motkonferensen

om miljö, arbete, fred, Schengen och internationell

solidaritet

Sammanställning och översättning Louise Pettersson
Bearbetning och texter: Louise Pettersson och Tord Björk
 
Med bidrag av Dot Keet, Renate Jaeger och Jutta van dem Bussche samt Nicholas Busch