Tillbaka till 50-60-talets kärnvapenmotstånd

 

Patricia "Pat" Arrowsmith

 

 

1930-

 

 

Socialarbetare och heltidsaktivist, aktionsorganisatör inom det engelska kärnvapenmotståndet. Höll i det praktiska vid alla större civilmotståndsaktioner under femtitalet och dömdes elva gånger till fängelse för detta. Under tiden försörjde hon sig som trädgårdsarbetare, caféservitris, städare, bartender och barnkoloniassistent.

I europeiska sammanhang en pionjär för medelklassradikal ungdomsrörelse och dess fokus på "aktioner". Företrädde också ofta den mer aktivistiskt orienterade Direct Action Committee och dess efterföljare Committee of 100 i kontakter med omvärlden.

Arbetade efter fredsrörelsens nedgång som heltidsanställd för Amnesty International tills hon gick i pension 1994.

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.nu

www.folkrorelser.nu