Tillbaka till Skogsskyddet i Amazonas

Francisco "Chico" Alves Mendes

 

 

1944-1988

 

 

Gummitappare från Xapurí, Acre. Blev först känd för allmänheten när han organiserade det lokala lantarbetarfacket i Xapuréia, Acre och blev dess sekreterare 1975. Började 1976 organisera s.k. "empates", dvs trädkramarkampanjer till försvar för skogen mot boskapsuppfödares kalhuggningsförsök. Valdes till kommunfullmäktige i Xapurí 1977 och använde stadshuset till offentliga debatter om skogsfrågor vilket ledde till att han fängslades av den döende militärregimen. 1980 medverkade han till att bilda Arbetarpartiets avdelning i Acre och 1985 till att gummittapparna bildade ett nationellt fackförbund, anslutet till CUT.

Vid den tiden hade också den internationella kampanjen mot Världsbankens destruktiva projekt kommit igång och Mendes såg till att gummitapparna fick en central roll i det hela genom att föreslå en "skogsfolkens allians", liksom att han såg till att CUT engagerades genom sin roll i dess styrelse. Hans aktiviteter innebar att han utsågs till huvudfiende av godsägarnas nationella organisation UDR och två av dess medlemmar mördade honom 1988.

 

 

 
						
Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.nu

www.folkrorelser.nu