Tillbaka till
50-60-talets antikärnvapen-rörelse

det amerikanska vietnamkrigs-motståndet

 

Abraham Johannes Muste

 

 

1885-1967

 

 

Präst, född i en konservativ holländsk invandrarfamilj i USA. Blev som pastor i en kongregationalistisk kyrka pacifist vid krigsutbrottet 1914, fick sparken och slöt sig till kväkarna. När textilarbetarna i Massachusetts gick i strejk och vädjade till kyrkorna om hjälp blev han intensivt inblandad och hamnade efter några år som ledare för Brookwood Labor College, ett slags facklig folkhögskola, som han utvecklade till sådan militans att AFL tyckte det blev besvärande. Under 30-talet deltog han i att organisera sittstrejker och utvecklades till revolutionär marxist -- en hållning som emellertid inte höll så länge. 1936 var han tillbaka som kristen pacifist igen, som sekreterare för Fellowship of Reconciliation, en ledande kristen fredsorganisation som han hade tillhört från början, men med en fot i arbetarrörelsen via Presbyterian Labor Temple.

Kriget sopade rent bland de ljumma pacifisterna och FOR var vad som återstod. Muste ansåg att det inte räckte med att opponera mot krig, man måste också vara för något och skapade tillsammans med andra FOR-aktivister som James Farmer och Bayard Rustin CORE, Congress for Racial Equality, som bedrev sit-inaktioner mot segregation i mellanvästern långt före medborgarrättsrörelsens glansdagar. Under kalla krigets högperiod hör vi inte så myckert av honom, men när kärnvapenmotståndet växer fram i slutet av 50-talet ser vi honom igen organiserande bland annat störningar av bombprov i Stilla Havet och fredsmarschen San Francisco - Moskva 1961. Han hade också fortsatt nära kontakter med medborgarrättsrörelsen men också med afrikanska självständighetsrörelser. När Vietnamkriget bröt ut var han den centrala person som alla krigsmotståndare organiserade sig kring, men avled innan han hann göra så mycket.

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.nu

www.folkrorelser.nu