Tillbaka till Chartisterna

Feargus O'Connor

 

 

1796-1855

 

 

Irländsk-engelsk jordbrukare och journalist, född i Cork. Valdes till parlamentsledamot för Cork 1832-35. Som sådan, och därefter blev han den ledande offentliga agitatorn för chartiströrelsen. I synnerhet sedan han år 1837 grundat tidningen Northern Star, som blev ett inofficiellt organ för rörelsen där allt som hände mötte samma opartiska intresse -- trots att han själv förordade en mer upprorisk linje än de flesta ledande rörelseföreträdare.

I början av 1840-talet kunde han växla sin popularitet i politiskt kapital och blev ordförande för National Charter Association, ett försök att bygga en formell organisation av chartiströrelsen. Som sådan var han mindre lyckosam och råkade snart i strid med de mer moderata. Utstött ur ledningen startade han istället ett jordbrukskoloniseringsprojekt som blev ett finansiellt fiasko, och detta tillsammans med chartiströrelsens växande interna splittring efter 1847 slet ut honom mentalt. År 1849 togs han in på sjukhus där han senare dog.

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.nu

www.folkrorelser.nu