1930 Saltmarch

Reclaim Gandhi 2005

website in english

Öresundskommittén för Saltmarschjubiléet

 

Start Saltmarschen

Program

Öresundskommittén

 

Inbjudan (svenska)

Inbjudan (finska)

Manifest (danska)

Manifest (svenska)

Material

E-postlista

Kontakt

 

Bakgrundsinformation

Delta!

Saltmarschen

Ickevåld

Självtillit

Antirasism

Kamp och konsensus?

Vad kan indiska folkrörelser lära oss idag?

Återta Gandhi

Global strategi

Norden och Indien:

1. 1917 - 1947 Folkbildning och solidaritet

2. 1948 - 1969 Fred

3. 1970 - 1989 Miljö

4. 1990 - 2005 Global demokrati

Fler länkar

Gandhi och Norden

Mer om Gandhi

 

Reclaim Gandhi - Saltmarschen 75 år

 

 

Vi vann - 1930 när Saltmarschen i Indien blev början på slutet för det brittiska kolonialväldet och inspiration för världens solidaritetsrörelser.

Men våra motståndare kom igen - antingen därför att de inte vågar tro på att en annan värld är möjlig eller bara därför att de önskar behålla sina privilegier.

Nu försöker de spela ut oss mot varandra - genom att omtolka historien om Saltmarschen, så många tror att Gandhi stod för passivt motstånd och att reform och revolution är motsatta varandra.

Men vi tar Gandhi tillbaka! Han gick in för direkt aktion och var kritisk mot dem som använde tanken om ickevåld som ursäkt för passivitet.

 

Därför uppmärksammar vi 75-årsjubiléet av saltmarschen. Du kan också delta.

 

Sprid information!

Ordna ett möte eller utställning!

Delta i gemensamma aktiviteter!

 

Läs mer om Saltmarschens program i Sverige och Danmark.

Alla som gör något för att uppmärksamma saltmarschen under perioden 12 mars-6 april kan bli med i programmet. Kontakta oss!

 

Öresundskommittén för Saltmarachjubiléet, uppdaterad 2005-03-13

Sidan upprättades ursprungligen av Tord Björk, Folkrörelsestudiegruppen som står för bakgrundsmaterialet.
Anpassades sedan för Saltmarschkommittén.