Folkrörelser och Protester

hem www.folkrorelser.nu


 

Start Saltmarschen

Bakgrundsinformation

Delta!

Saltmarschen

Ickevåld

Självtillit

Antirasism

Kamp och konsensus?

Vad kan indiska folkrörelser lära oss idag?

Återta Gandhi

Global strategi

Norden och Indien:

1. 1917 - 1947 Folkbildning och solidaritet

2. 1948 - 1969 Fred

3. 1970 - 1989 Miljö

4. 1990 - 2005 Global demokrati

Fler länkar

Gandhi och Norden

Mer om Gandhi

 

 

 

Vaikuta! – Ylistä rohkeutta!!
SUOLAMARSSI 75 VUOTTA

 

Pohjoismaisia aktioita Intian Suolamarssin muistoa kunnioittaen: toimintaa omaehtoisuuden ja globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta 12. maaliskuuta – 6. huhtikuuta 2005

Tällä kirjeellä haastamme perustamaan Suolamarssitoimikuntia, jotka ajavat edistyksellisiä toimia pohjoismaissa omaehtoisuuden ja globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta Suolamarssin 75-vuotismuistojuhlan yhteydessä.

Kun Intian itsenäisyysliike käynnisti Suolamarssin 12. maaliskuuta 1930, länsimaailman siirtomaaherruus järkkyi. Intialaiset vastustivat brittien suolamonopolia ottamalla asian omiin käsiinsä. Intialaisten itsensä oli voitava valmistaa elintärkeätä suolaa merivedestä maksamatta veroja briteille. Se oli marssin päämäärä, kun se saapui rannikolle huhtikuun kuudentena. Vaatimuksen tukena oli koko Intia, kun marssin osallistujat yrittivät tunkeutua merelle suolanvalmistusen aloittamiseksi. He kohtasivat poliisin patukat, mutta eivät lopettaneet tottelemattomuuttaan käydä lainvalvojia vastaan. Massiivisen väkivallattoman vastustuksen ja rohkean vastakkainasettelun myötä brittiläisen siirtomaavallan olisi murruttava.

Se onnistui. Britit yrittivät vaientaa tapahtuneen ja uutiset kasvavasta vastustuksesta sensuurilla. Mutta jatkuvasti voimistuva vastustus brittejä kohtaan Intian Kansalliskongressin ja muiden johtamana vei voittoon.

Suolamarssin ja kongressin johtajíin kuului Mohandas Gandhi. Hänen korostamansa rohkeus, laaja mobilisointi, väkivallattomuus, omaehtoisuus ja paikallisiin edellytyksiin ja kulttuuriin sopeutuva kehitys ovat kiisteltyjä ja merkityksellisiä yhä tänä päivänä.
"Ensin he vaikenevat meistä, sittten he nauravat meille, sitten he
vastustavat meitä, sitten me voitamme." - Gandhi esitti visionsa vapaasta Intiasta pääteoksessaan Hind Swaraj, jonka hän kirjoitti paluumatkallaan Lontoosta Etelä-Afrikkaan v.1908. Teos ei herättänyt paljon huomiota. 1920-luvulla Lontoossa vitsailtiin gandhi-nimisestä intialaisesta fakiirista, joka pukeutuu liinavaatteisiin, syö kasviksia ja puhuu kummia. Vuonna 1930 Gandhin suolamarssi sytytti intialaiset ennennäkömättömään vastarintaan brittien siirtomaaimperiumia vastaan ja britit löivät ankarasti takaisin. 1947 Intia vapautu ensimmäisenä suurena siirtomaana. Sadat maat seurasivat pian perässä. .

Ehkä mekin etsimme käännettä kasvuriippuvuuden ja uusliberalismin ajasta, jolloin vaihtoehdot ovat korkeintaan naurunalaisia, aikaan jolloin niitä päättäväisesti vastustetaan? Taistelu maailmanlaajuisen oikeudenmukaisuuden sekä ihmiseen ja ympäristöön sopeutuvan kehityksen puolesta jatkuu. Intialaiset kansanliikkeet, jotka taistelevat WTO:ta vastaan ympäristön ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta ja jotka korostavat kansalaistottelemattomuutta ja väkivallattomuutta, ovat edelleen tämän kamppailun innoittajia.


Toivomme, että monet haluavat osallistua kanssamme Suolamarssin viettoon ja haastavat edelleen muita perustamaan Suolamarssitoimikuntia kaikissa pohjoismaissa. Näiden toimikuntien tavoiteena voi olla:

a. Toimia edistyksellisten Suolamarssiaktioiden järjestämiseksi 12.3.-9.4.2005
b. Informoida kansanliikkeitä ja tiedotusvälineitä muistojuhlasta ja mahdollisuudesta osallistua.
c. Avustaa pohjoismaista artikkelikokoelmaa Suolamarssista, Gandhista ja intialaisten kansanliikkeiden merkityksestä Pohjolassa ja maailmassa.
d. Mikäli mahdollista, kääntää Gandhin kirja ”Hind Swaraj” kaikille pohjoismaisille kielille julkaistavaksi digitaalisesti tai muulla tavoin, mielellään kommentein sen merkityksestä tänään.

Näkymme mukaan kuhunkin pohjoismaahan saadaan perustettua Suolamarssikomiteoita, mielellään sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Pohjoismaisen yhteisjärjestelyn edistämiseksi tämän kirjeen aloitteentekijät ovat saaneet apua suomalaiselta Vasudhaiva Kutumbakam – Demokratiafoorumi –yhdistykseltä, joka välittää myös tiedonkulussa. Folkrörelsestudiegruppen on perustanut kotisivun pohjoismaisesta Suolamarssimuistojuhlasta, jossa on enemmän tietoa Gandhista ja Pohjolasta, intialaisista kansanliikkeistä ja 75-vuotismuistojuhlan kansainvälisestä viettämisestä.

Allekirjoittajat

Tord Björk – aktivisti, Ruotsi
Satu Hassi, MEP, Suomi,
Jörgen Johansen, rauhantutkija, Norja
Per Warming – turbaduuri, Tanska
Suomen sosiaaliforumin järjestelytoimikunta
Demokratiaifoorumi Vasudhaiva Kutumbakam, Suomi

Ilmoitus kiinnostuksesta osallistua suolamarssitoimintaan ja pohdintaan ja muu palaute: vasudhaivakutumbakam@kaapeli.fi tai Thomas Wallgren, Maskuntie 4 A 11, 00280 Hki.

Enemmän tietoa: www.folkrorelser.nu/saltmarschen (Kansanliikeopintopiirin muistojuhlaa koskeva kotisivu)
www.demokratiafoorumi.fi (Vasudhaiva Kuktumbakam – Demokratiafoorumin kotisivu)