1 2

Genuau38
Printed: tisdag 23 juli 2002 20.58.26

Page 1 of 2 Printed For: Louise

IMAGE imgs/Genuau3801.gif

38
Fra: Louise Pettersson<louise.pettersson@delta.telenordia.se>
Dato: Lør d. 21. Jul 2001 4:21pm
Emne: Genua

Angående protesterna mot G8 mötet i Genua:

I går sköts alltså en person till döds av italiensk polis i Genua. Skotten som träffade i huvudet sköts i samband med en närkonfrontation mellan aktivister och en jeep med flera poliser. Mannen som var 23 år och bodde i Genua kördes därefter över av jeepen.

Situationen efter detta som mycket liknade det som hände (och var nära att hända) i Göteborg blev mycket spänd och arrangörerna sade i morse till media att de skulle försöka gå en kortare väg.

Nuläget vad det gäller den stora demonstrationen i Genua som planerats tills idag är enligt IMC-Italienföljande:

BREAKINGNEWS - 21/07/2001

Jul 21 2001Ultime / Up to date news

Il giorno dopo l'uccisione di un manifestante la tensione e l'attesa per il corteo da tempo indetto e' molta.
[16:00] A part of the demo has got to Brignole/En del av demonstrationen har gått till Brignole (Jänrvägsstationen)
[16:00] Cariche e lacrimogeni sulle vie vicino al Media Center / Charges and tear gases on the streets near the Media Center/ Tillslag med tårgas på gatorna nära mediacentret
[15:50] La polizia cerca di spezzare in due il corteo mentre i lacrimogeni piovono anche dagli elicotteri / Police is trying to split up the demo while tear gases are been launched by the helicopters./Polisen försöker splittra uppdemon medan tårgas släpps från helikoptrar
[15:45] La polizia ha attaccato la catena umana che proteggeva il corteo / Police has attacked the human chain which protected the demo/ Polisen har attackerat den mänskliga kedja som skyddade demonstrationen [15:37] Fermi di massa al campeggio di Re di puglia / Mass arrests in Re di Puglia Camping/ Massarresteringar på Re di Puglia Camping [15:30] Arrivato il primo ferito / The first blessed person has arrived here./Den första skadade har kommit "hit"
[15:20] Infiltrati nel corteo lanciano lacrimogeni alle spalle della testa / Infiltrates are launchin tear gases from behind the head of the demo/Infiltratörer kastar tårgas på första delen av demonstrationen bakifrån [15:15] Una grossa parte del corteo ha girato per via casaregis e rischia di venire blocccato in un vicolo cieco. Molotov e macchine in fiamme in piazza kennedy. UN'altro spezzone di corteo e' tranquillo in corso torino. / A big part of the demo has turned on via casaregis and risks to be blocked in a blind street. Another part of the demo is quiet in corso torino./En stor del av demonstrationen har vänt på Via Casaregis och riskerar att bli fast på en återvändsgata.En annan del är på Corso Torino
[14:53] Conferma dell'arresto di 5-10 persone al campeggio dei Cobas e del network / Confirmed arrests of 5-10 people from COBAS and Network camping site./Bekräftas att 5-10 personer från/på COBAS och Network Camping site har gripits
[14:50] I media ufficiali contano in 150000 i partecipanti / Official media state 150000 demonstrants/Massmed/ Officiella mediauppgifter säger att det är 150000 demonstranter
[14:14] Lacrimogeni sulla testa del corteo senza alcun motivo / Tear Gases against the head of the demo without any reason./Tårgas mot demonstrationens front utan orsak
[14:00] Piu' di 100000 manifestanti. La testa del corteo e' gia in piazzale kennedy / More than 100000 demonstrants. The head of the march is already in Piazzal Kennedy./(Början av) Demonstrationen har redan nått Piazzal Kennedy