1 2

Genuau38
Printed: tisdag 23 juli 2002 20.58.26

Page 2 of 2 Printed For: Louise

IMAGE imgs/Genuau3801.gif

Mer info:

sweden.indymedia.org, italia.indymedia.org

En hel del av den polistaktik som används I Genua liknar också den som användes I Göteborg (och som tidigare också använts I USA) Bland annat har man använt sig av containrar och man ringade också in ett stadion med 4000 personer.

Naturligtvis så har det inträffade i Genua också ytterligare aktualiserat diskussionen om våld gentemot polisen. Faktum är dock att polisiärt våld även I detta fall har drabbat många demonstranter som inte gått i direkt konfrontation med polisen.

En hälsning till demonstrationen i Stockholm har översatts av Jörgen Hassler:

... och var ni nu demonstrerar
------------------------------------------------------------------------

Kamrater!

I tiotusental har vi åkt till Genua. Vi har åkt hit för att protestera mot en orättfärdig värld, en värld av fattigdom, en värld av förtyck, en värld av maktöshet. Vi har kommit från alla världsdelar. Vi är bönderna fran Sydamerika, vi är kvinnorna fran Asien, vi är de aidssjuka från Afrika, de arbetslösa från Europa.

I Genua mötte oss en mur. Bakom fyra meter höga stängsel, bakom 20 000 bevapnade vakter, träffas de styrande mäktiga åtta. Vi hålls utanför.

Från första stund trakaserades vi. Vi greps på gatorna, vi utvisades i tusental vid gränserna, vara mötesplatser ringades in med containrar, genomsöktes utan anledning av polis. Nar vi beslutsamt marcherade for att riva maktens mur möttes vi av tårgas, batonger, rusande polisbilar och slutligen kulor. Det våld som världens mäktiga är beredda att ta till för att hålla oss nere saknar ingen begränsning.

Men kamrater, vi kommer inte att hålla oss stilla. Idag kommer vi att marschera, åter i tiotusental. Vi gör det i övertygelse om att dom är G8, vi är G 6 000 000 000. Vi gör det i övertygelse om att ni manifesterar med oss över hela världen. Och vi gör det i övertygelse om att en annan värld inte bara ar möjlig, den är fullständigt nödvändig.