1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

nyhetsbrev13bu28
Printed: tisdag 23 juli 200221.00.04

Page 1 of 17 Printed For: Louise

IMAGE imgs/nyhetsbrev13bu2801.gif 28
Fra: Louise Pettersson<louise.pettersson@delta.telenordia.se>
Dato: Ons d. 13. Jun 2001 2:08am
Emne: Nyhetsbrev 13 b

- -- - -- - -- - -- --- -- -- - -- - - -- - - - - - - - - -- - - - -- Nyhetsbrev 13 b
- - - - - -- - - - --- - -- -- - -- - -- -- -- -- -- -- -- - - - --- -- -

1. Irlands folkomröstningsnej till Nice-fördraget

1a.Tack Irland! Pressmeddelande från Göteborgsaktionen 2001 9 juni 1b. Brev från segrande irlänska nejsidan 9 juni folkomröstningsnej till Nicefördraget

2.Apropå den amerikanske presidenten George Bushs besök I Göteborg 2a Presskonferens - Bush not welcome, Pressmeddelande 010611 från nätverket Bush not Welcome
2b E-posta för klimatet idag!

3. Upprop mot EU:s WTO-politik .Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland

4. Kommande aktiviteter
4a Den internationella demonstrationen 16 juni tar form. Pressmeddelande från Göteborgsaktionen 2001 för ett annorlunda Europa 8/6 4b Inbjudan till Alternativkonferens, Kvinnor för ett annat Europa 4c Fritt Forum invigs í morgon torsdag

5 Alternativa media
5aTidningen Arbetaren skriver om Göteborg
5b Yelah net upprättar redaktion I Göteborg
5c Länktips från Miljöpartiet

PRESSMEDDELANDE 2001-06-09
Från GBG2001 - Goteborgsaktionen 2001 for ett annorlunda Europa

Tack Irland!

Irlands Nej till Nice-fordraget halsas med gladje av den EU-kritiska rorelsen over hela Europa. Goteborgsaktionen 2001 - for ett annorlunda Europa gratulerar den irlandska nej-sidan till segern.

"Det har ar den basta presenten vi kunde ha fått infor Goteborgstoppmotet. Nu okar temperaturen i hela den europeiska EU-debatten. Precis som Danmarks
Nej till Maastrichtavtalet 1992 blev en vackarklocka for debatten i Nordeuropa och Frankrike kommer den irlandska folkomrostningen bli startskottet for en intensiv EU-debatt over hela Europa, framforallt i ansokarlanderna dar EU-kritiken nu ar på stark frammarsch. Framtidens Europa kan inte byggas på den politiska elitens villkor, utan folkets stod och medverkan." sager Max Andersson, presstalesman for Goteborgsaktionen.

"Nice-avtalet handlade inte om utvidgningen. Det foll darfor att det skulle
gora EU mer centralstyrt och odemokratiskt. Det irlandska folket ar inte beredda att ge upp sin alliansfrihet genom att delta i den EU-arme som nu håller på att byggas upp." fortsatter Max Andersson.

"Det har ar en vandpunkt, inte bara for Irland utan for hela Europa. Det