1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

nyhetsbrev16u35
Printed: tisdag 23 juli 200220.59.02

Page 1 of 16 Printed For: Louise

IMAGE imgs/nyhetsbrev16u3501.gif

35
Fra: Louise Pettersson<louise.pettersson@delta.telenordia.se> Dato: Tirs d. 26. Jun 2001 3:15am
Emne: Nyhetsbrev 16

- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nyhetsbrev 16 - Efter Göteborg I
- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Innehåll:

1. Göteborgsaktionen tar avstånd från allt våld och kräver oberoende utredning

2. Manifestation till stöd för demokratiska rättigheter 26 juni

3.Kommentarer till Göteborgshändelserna
A. Vilka vann på Göteborg? Johan Jaatinen, Göteborgs ickevåldsnätverk B. Göteborg - ett allvarligt angrepp på demkokratin och förtroendet för politikerna, Ulla Klötzer, Europeiska Framtidskongressen
C. Ang. kommittédirektiv för utredning om polisens rättigheter vid upplopp, Miljöpartiet de gröna
D. Hvem har ansvaret for volden? Morten Tønnessen
E. Pressmeddelande angående Antifascistisk aktions del i händelserna på Avenyn
F. Hvad skete der i Göteborg?, Christian Bundgaard. Nordisk Folkriksdag och Demokratisk Fornyelse

4. Diverse efterlysningar och tillkännagivanden
A. Efterlysning av folk som har erfarenheter från Schillerska, Jenny Appelblad
B. Efterlysning av folk som har erfarenheter från Hvitfeldska, Peter Reinholdsson
C. Efterlysning av folk som har dokumenterat motkonferensen, Louise Pettersson
D. Stöd de gripna i Göteborg, Solidaritetsgruppen
E. Free Artem Chlenov! ; Antti Rautiainen
F. Backyard Café om Göteborg på Söndag, Stockholms autonoma marxister G. Har du saker kvar i Göteborg?
H. Insamling till Rampenplan för förlorad mat

5Åk till Barsebäck nu och den siste juni aktionen! Roland Rittman, Barsebäcksoffensiv

6
Tips på alternativa medier:
Arbetaren
Indymedia
Internationalen
Offensiv
Stockholms Fria Tidning
Yelah
Foton från Göteborg, Aurel Duta. For Mother Earth, Romania-

7. Information från och framtida kontakt med Göteborgsaktionen 2001

- - - -

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

- - - - - -- - - --

- -

1. Göteborgsaktionen tar avstånd från allt våld och kräver oberoende utredning, Uttalande från Göteborgsaktionen 20012001-06-20

Göteborgsaktionen 2001 tar avstånd från allt våld i samband med EU-