1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

nyhetsbrev19u45
Printed: tisdag 23 juli 200220.57.20

Page 1 of 21 Printed For: Louise

IMAGE imgs/nyhetsbrev19u4501.gif 45
Fra: Louise Pettersson<louise.pettersson@delta.telenordia.se>
Dato: Fre d. 14. Sep 2001 1:55pm
Emne: Nyhetsbrev 19, Göteborgsaktionens avveckling

- - - - - -- --- - - - - -- - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - Göteborgsaktionens nyhetsbrev nr 19, Göteborgsaktionens avveckling I
-- - -- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - _

Innehåll:
1. Göteborgsaktionens avveckling
a) Göteborgsaktionens slutdokument
b) Dokumentation görs ur tredje-världen perspektiv
c) Anmälan om Hvitfeldska, verksamhetsberättelse och revision

2. TABD och WTO
a. Protestera mot TABD 11-12 oktober
b. Motkonferens/parallellkonferens arrangeras
cBönder i Sydöstasien kräver: WTO ut ur jordbruket!

3. EU-motstånd
a. Protester under belgiska ordförandeskapet
b. Förberedelser för det danska ordförandeskapet
c. Kampanj för folkomröstningar om Niceavtalet, EU for the People

4. En annan bild av Göteborg - demokratiska rättigheter
a. Utställning om Göteborgshändelserna pågår på kulturhuset i Stockholm b. Ordfronts seminarium på bokmässan i helgen
c. Tord Björks kritik av en artikel i tidskriften Ordfront d. Teater Tribunalen och planerna på tribunal i Stockholm e. Idé om ett demokratinät. Tord Björk
f. Föreningen Ord samlar in vittnesmål, Anders Ireqvist
gsamt några övriga initiativ
h. Frigi GIGI! Kampanj i Norge för dömd I Göteborg
iDemokratiskt Alternativ kräver frigivning av Göteborgsaktivister j. Ge dina synpunkter på nationella insatsstyrkan! (Max)

5. På gång: Organisationers fortsatta arbete
a. Demokratiskt Alternativ ska på föredragsturné i höst, Marita Pettersson b. Globalisering sedd underifrån, möte med UBV Stockholm 16 september c. Seminarium om "Civilsamhällets identitet och roll för en hållbar utveckling"
13 oktober. Arrangör: TRESAM
dTRESAM:s kalendarium
e. Stormöte för arbetslösa 19-21 oktober

6. Nyhetsbrevet avvecklas

----------------------------------------------------------- 1. Göteborgsaktionens avveckling

a) Göteborgsaktionens slutdokument

Under våren 2001 höll Sverige ordförandeklubban inom EU. Ministermötena runt om i landet har kantats av folkliga protester. Toppmötet i Göteborg var kulmen på dessa protester och blev en av de största politiska tilldragelserna i landet på många år.
Göteborgsaktionen 2001 som under helgen 8-9 september samlades till ett avslutande möte, där nätverket upplöstes, enades om följande slutdokument och krav.

Göteborgsaktionen 2001

Göteborgsaktionen 2001 var ett nätverk som bildades i syfte att förena