EU-toppmötet i Göteborg
Vad hände?
 
Nätverk och politiska plattformar
 
Motkonferenser, dialoger och NGO-fora
 
Demonstrationer och aktioner
 
Analyser, rapporter och böcker
 
Förberedelser och bakgrund
En rapport
 
Nyhetsbrev
 
Göteborgsaktionens hemsida (delvis rekonstruerad)
 
Rättsligt efterspel och demokratiska rättigheter
Demokratinätet
och Föräldranätverket
 

Andra toppmötes-protester 

Vilka organisationer var med i Göteborgsaktionen?

Göteborgsaktionen 2001

Var en sammanslutning av drygt 80 organisationer i Sverige, Norden och övriga Europa som bildades i oktober 2000. Anordnade ett protestmöte på Götaplatsen fredagen den 15 juni och en demonstration den 16 juni. Arbetade för följande fyra huvudkrav som också utgjorde paroller för demonstrationen.

-Gör inte offentlig sektor och miljö till handelsvara!

-Nej till EU:s militarisering

-Nej till fästning Europa

-Nej till EMU som grundlagsfäster nyliberal politik

Alla organisationer i nätverket stödde antingen dessa huvudparoller eller också den något längre gemensamma plattformen.

 

Organisationer

Alternativ till EU
Den samlande EU-kritiska organisationen i Finland
http://www.kaapeli.fi/~veu/
 
AntiFascistisk Aktion -AFA i Sverige.
Militant antifascistisk organisation som som även anser att fascismen måste bekämpas fysiskt. AFA tog inte avstånd från vandaliseringen av Avenyn och kritiserades därför skarpt av andra organisationer i Göteborgsaktionen. http://motkraft.net/afa/
 
ATTAC Norge
http://www.attac.no
 
BUPL København
Barnepaedagoger som mobiliserade till Göteborg
http://www.bupl-koebenhavn.dk/
 
Centernej till EU, Sverige http://www.centerpartiet.se/centernej/  
 
Demokratisk fornyelse, Danmark.
Et modspil til de traditionelle politiske partier
http://www.demokratisk-fornyelse.dk/
 
Demokratiskt Alternativ, Norge
Demokratiskt Alternativ i Sverige var då fortfararande i ett uppbyggnadsskede  
http://www.motkraft.net/demalt/ada
 
Den resande skolan, Sverige
Elevförening bakom Färnebo folkhögskola
http://www.farnebo.fhsk.se
 
DKP-ml
Danmarks Kommunistiske Parti ML
http://www.dkp-ml.dk

Ekosofigruppen Meias, Göteborg

En förening för ekosofiskt intresserade i Göteborg
 
Elevkampanjen, Sverige
Socialistisk ungdomsorganisation anknuten till Rättvisepartiet Socialisterna
http://www.socialisterna.org/ek/index.html

Emmaus Björkå, Sverige

Solidaritetsorganisation. Kom med i detta nätverk i ett ganska sent skedehttp://www.emmausbjorka.se/1.html
 
Enhedslisten
Danskt parti för en enad vänster med plats i Folketinget.
http://www.enhedslisten.dk

EU-kritisk ungdom, Finland

 
Euromarches
Europamarschnätverket som anordnade Europamarschen mot arbetslöshet och social utslagning vid EU-toppmötet i Amsterdam 1997 och med bakom den stora demonstrationen vid EU-toppmötet i Köln 1999.http://www.euromarches.org/
 
European Assembly of the Unemployed
http://www.euromarches.org/english/ass.htm
 
Follkebevaegelsen mod EU, Danmark
http://www.folkebevaegelsen.dk/
 
Forum Unga Marxister, Göteborg
En organisation för inte längre fullt så unga marxister i Göteborg med en mycket bra möteslokal.
 
Framtiden i våra händer, Sverige
Organisation för miljö och solidaritet påverkad av Erik Dammans bok med samma namn som kom ut under 1970-talet. Deltog i arbetet med Göteborgsaktionens motkonferens och med Nordisk folkriksdag.
http://www.framtiden.a.se
 
Faelles Kurs, Danmark
Ett parti med ambitionen att ytterligare ena vänstern.
http://home10.inet.tele.dk/faellesk/NetUp/Side.html
 
Fältbiologerna, Sverige
Fristående ungdomsorganisation för natur och miljöfrågor med koppling Svenska Naturskyddsföreningen. En motsvarighet är Natur och Ungdom i de andra nordiska länderna
http://www.faltbiologerna.se/
 
Förbundet Sveriges Småbrukare
Den svenska organisationen för småbrukare är inte stor som i Norge men
http://www.smabrukaren.o.se/
 
Garnernes fagforening, Köpenhamn
På denna fackförenings hemsida har man bland annat kunnat läsa en rapport från Göteborg.
http://webhotel.sid.dk/kbh_gartnere/
 
Gatans parlament, Stockholm
http://gp.motkraft.net/
 
Globalisering underifrån, Göteborg
Organisationen i Göteborg ingick i Göteborgsaktionen men annars tyckte inte Globalisering underifrån att Göteborgsaktionens plattform var tillräckligt radikal.
http://subway.klubba.tm/cgi-bin/gu/index.cgi?
 
Grön Ungdom, Sverige
Miljöpartiets ungdomsförbund.
http://www.gu.mp.se
 
Göteborgs Afrikagrupp
En solidaritetsorganisation
http://www.afrikagrupperna.se/omag/gag.htm
 
Göteborgs ickevåldsnätverk
Organisation som arbetade för att aktiviteterna under Göteborgstoppmötet skulle präglas av ickevåld. Anordnade ett tältläger några dagar innan toppmötet ägde rum
http://www.ickevald.does.it
 
Göteborgs LS av SAC
SAC:s lokala samorganisation i Göteborg
http://www.sac.se/ls/goteborg/

Independent Environmental Safety Services, Ukraina

 
Internasjonale Sosialister, Norge
Var tillsammans med Rättvisepartiet Socialisterna en av två arrangörer till den sk. Antikapitalistmarschen på Berzeliigatan fredagen den 15 juni.
http://www.intsos.no

Internationale Socialister , Danmarkhttp://www.socialister.dk

 
Internationella Socialister, Sverige
 
Irans Tudeh-parti
http://www.tudehpartyiran.org/

Iranska folkets Fedaian-organisation (majoriteten). Sverige

http://www.fadai.org/main.htm

Iranske venstreaktivister, Norge

 
Isoleringsarbejdernes fagforening, Köpenhamn
 
Jernbanearbejdernes fagforening, Köpenhamn

Jord & Betonarbejdernes fagforening, Köpenhamn

http://www.jordogbeton.dk/
 
Junibevaegelsen
Dansk EU-kritisk organisation
http://www.junibevaegelsen.dk

Kipinäkollektivet, Finland

http://www.ecn.org/finlandia/kipina/index2.htm

Kommunistisk Parti i Danmark

http://www.kpid.dk

Kvinnor för Fred, Finland

Kvinnor för Fred i Sverige var inte med i Göteborgsaktionen men deltog ändå mycket aktivt i samarbetet kring motkonferensen och informationscentraler.
 
Lager og Handel, Köpenhamn
En fackförening
http://www.lager-handel.dk/text_index.htm
 
LFS (socialpaedagoger), Köpenhamn
 
Maan Ystävät - Jordens Vänner Finland Miljöorganisation
http://www.maanystavat.fi/
 
Malernes fagforening, Köpenhamn
http://www.malerneshus.dk/
 
Mediterranean SOS Network, Grekland
http://www.medsos.gr/
 
Miljöförbundet Jordens Vänner
Miljöförbundet Jordens Vänner tog initiativ till att bilda och var en av de mest drivande organisationerna i Göteborgsaktionen bl.a vad det gäller den gemensamma motkonferensen. Man var också medarrangör till en annan konferens på temat "Sustainability and Solidarity".
http://www.mjv.se
 
Miljöpartiet de gröna
http://www.miljopartiet.se

Murerarbejdsmaendenes fagforening, Köpenhamn

http://www.murerarbejdsmanden.dk/

Murernes fagforening, Köpenhamn

Natur og Ungdom, Norge

Den norska motsvarigheten till Fältbiologernahttp://www.nu.no
 
Nei til EU, Norge
http://www.neitileu.no
 
Nätverket ingen människa är illegal, Sverige
http://www.ingenillegal.org
 
Nätverket mot rasism, Sverige
Radikalt antirasisitiskt nätverk som prioriterar arbetet mot vad man kallar "den statliga rasismen", dvs den svenska statens invandrar- och flyktingpolitik. Anordnade en konferens under EU-toppmötet. Flera organisationer har sedan förra året valt att hoppa av Nätverket mot rasism i protest mot t att AFA är med där.
 
Rainbow keepers, Ryssland
http://rk2000.chat.ru/eng01.htm
 
Rättviseakademin, Sverige
Ungdomsorganisation med koppling till konumentkooperationen.
http://ra.radikala.com
 
Rättvisepartiet Socialisterna, Sverige
En av arrangörerna bakom Antikapitalistmarschen men också mycket aktiva i den allmänna mobiliseringen till demonstrationerna. Ger ut veckotidningen Offensiv: http://www.socialisterna.org/offensiv
http://www.socialisterna.org/  
 
Rød Ungdom
http://www.ru.dk
 
SAC-syndikalisterna
Sveriges arbetares centralorganisation. Alternativ syndikalistiskt fackförbund som var mycket aktiva i arbetet inför demonstrationerna och anordnade egna möten och konferenser. Ger ut veckotidningen Arbetaren: http://www.arbetaren.se
http://www.sac.se
 
SEKO-post, klubb Södermalm
Lokal fackklubb inom LO för postanställda på Södermalm i Stockholm.
 
Socialist Worker's Party, Storbritannien
Internationella Socialister i Storbrittanienhttp://www.socialister.dk/arkivet/default.asp
 
Socialistiliitto, Finland
Internationella Socialister i Finland
http://www.sosialistiliitto.org/
 
Socialistiska Partiet, Sverige
Svensk sektion av Fjärde Internationalen, ger ut veckotidningen Internationalen: http://www.internationalen.se med bra bevakning av Göteborgshändelserna
http://www.internationalen.se/sp
 
Stilladsarbejdernes klub, Köpenhamn
http://www.stilladsklubben.dk/

Stockholms LS av SAC

Svenska Fredskommittén

http://www.svenskafredskommitten.nu/

Svenska föreningen för Nordisk Folkriksdag

 
Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Fristående kvinnoorganisation (OBS ej anknutet till något parti), med engagerade damer aktiva i fredsfrågor som ger ut tidskriften Vi människor.
http://www.svenskakvinnor.nu/
 
Sveriges kommunistiska parti
http://www.skp.se
 
Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund -SKU
http://www.ungkommunist.com
 
Sveriges syndikalistiska ungdomsförbund.
http://www.suf.cc/
 
Tagpaperarbejdernes fagforening, Köpenhamn
 
TEAM- The European Alliance of EU-critical movements
Europeiskt brett nätverk av EU-kritiska organisationer i som framför allt ha gått emot Maastricht-avtalet.Har bytt namn sedan Göteborgstoppmötet Förkortningen har tidigare uttytts The Eropean Alliance Against Maastricht och The European Anti-Maastricht Alliance.Ny hemsida.
http://www.teameurope.info
 
Tiinerii Prieteni ai Naturii, Rumänien
 
Ung Vänster, Sverige
Vänsterpartiets ungdomsförbund
http://www.ungvanster.se

Vastavalta

"Counterpower" A self-governing group from Jyveskylä
http://www.cc.jyu.fi/vastavalta/
 
Womens towards a different Europe
 
Womens Alternative to EU, Finland
 
Vänsterpartiet, Sverige
http://www.vansterpartiet.se
 
Ya Basta - Helsinki
Attac, Sverige
Attac i Sverige mobiliserade till Göteborgsaktionens lördagsdemonstration på två av dess krav: man var emot att göra offentlig sektor och miljö till handelsvara och mot ett nyliberalt EMU.Organisationen ordnade en egen konferense på Världshuset och tog stort ansvar för att få det praktiska att fungera i Göteborg framför allt vad det gäller boendet
I och med att man inte ställde upp bakom hela plattformen saknade man dock rösträtt i nätverket.