EU-toppmötet i Göteborg
Vad hände?
 
Nätverk och politiska plattformar
 
Motkonferenser, dialoger och NGO-fora
 
Demonstrationer och aktioner
 
Analyser, rapporter och böcker
 
Förberedelser och bakgrund
En rapport
 
Nyhetsbrev
 
Göteborgsaktionens hemsida (delvis rekonstruerad)
 
Rättsligt efterspel och demokratiska rättigheter
Demokratinätet
och Föräldranätverket
 

Andra toppmötes-protester 

Program för Motkonferens

Göteborgsaktionen 2001 för ett annorlunda Europa

(Enligt planerna den 6 juni 2001)

Motkonferensen består av stora plenarier som kommer att hållas på kvällarna, på fredag e.m och på söndagen kring angelägna frågor med koppling till de huvud-paroller, vi för fram I demon-strationen och på protestmötet. Till varje plenum finns en panel med intressanta talare inbjudna. Motkonferensen knyter an till Göteborgsaktionens plattform och betonar internationell solidaritet och samverkan mella folkrörelser. Utöver plenarier planeras också ett fåtal mindre seminarier och arbetsmöten.

ONSDAG
13.6 onsdag -20.00-23.00 (Handelshögskolan)
 
Makten över resurserna
- Hur kan arbetare, bönder och miljö-rörelse samarbeta för att konfrontera dagens ohållbara samhällsordning?
 
Inbjudna: Dot Keet, WTO-motstån-dare, Sydafrika, NN
Transportar-betar-förbundet, Danmark, Elin Boasson, Natur och Ungdom, Nor-ge, Hege Nerland, Via Campesina och Norges Bonde- og Småbrukar-lag,, Jutta van dem Bussche, Bürgerinitiative Lüchow-Dan-neberg, Tyskland
 
TORSDAG
14.6 torsdag - 18.00 - 20.00 (Fritt Forum)
 
Forum om fackliga och sociala frågor och visioner för ett annorlunda Europa Arbetslöshet, privatiserigar av offentlig sektor och arbetstidsförkortning.

Medverkande representanter för:Europamarschenfackföreningar från Spanien, Frankrike, i Norden och Sibirien. Språk: engelska

20.00 - 23.00 (Annan lokal)
USA, EU och den nya världs-ordningen
 
Inbjudna: Agneta Norberg, Svenska fredskommitten, Sverige, David Waskow, Friends of the EarthUSA, Sangio Ochransky Globalisering Underifrån/Movimento Resistencia Global, Spanien
 
FREDAG
15.6 fredag - 15.30 - 17.30 (Fritt Forum)
EU och globaliseringen av militarismen

Inbjudna: Rezso Baynasz, Ambassadör, UngerskaNeutralitets-stiftelsen, Todor Kondakov, Bul-gariska kommittén för neutralitet, Nicolas Perlas, Filippinerna, Ricardo Navarro, ordförande av Friends of the Earth International, El Salvador, Jörgen Johansen, fredsforskare,Sverige, Jan Öberg, Transnationella stiftelsen.

21.00-24.00 (Hvitfeldtska)
Schengen och demokratiska rättigheter. Rapport från EU-toppmötet och dagens politiska aktiviteter,
 
LÖRDAG
16.6 lördag - 18.00-24.00 (Fritt Forum)
Internationell solidaritetsafton

Chiapas och mexikansk dans, appeller för solidaritet för tredje världen +Samernas situation + Hur kan nordiska folkrörelser bidra till solidaritet på ett globalt plan. Medverkande: Carina Carlström, SAC, Sverige, Asbjörn Wahl, Aksjon For Velferdsstaten, Lea Launokari, Kvinnor för fred, Finland, Lave Broch, Folkbevegelsen mod EU, Danmark. + Hur kan europeiska folkrörelser bidra till kampen för fred, miljö och solidaritet på ett globalt plan, Medverkande: Mette Bloch Hansen, Enhedslistens ung-domsnetverk, Danmark, Paule Mazé Attac, Frankrike, Gorazde Dreven-sek, Group Neutro, Slovenien, Meena Raman, Third World Network, Malaysia + Romernas situation +Agera lokalt och globalt - Göteborg och tredje världen. Blandas med musik hela kvällen.

SÖNDAG
7.6 10.00 - 12.00 (Hvitfeldtska)
Utmana storföretagen

Medverkande: Adam Ma'anit, Corporate Europe Observatory, Nederländerna, Carina Carlström,, Sverige, David Korten, USA,

12.00 - 14.00 (Hvitfeldtska)
EU- och globaliserings-kritiskt samarbete

Hur kan vi samarbeta inför framtida EU-möten i Danmark 2002, anti-nyliberaler, EU och WTO-kritiker, antimilitarister kärnkraftsmot-ståndare och andra,

Attac, Barsebäcksoffensiv, Corporate Europe Observatory, dansk fackförening, Europamarschen, Group Neutro, Folkrörelsen Nej till EU, Friends of the Earth Europe, Fältbiologerna, Initiativet for et andet Europa, Kvinnor för fred, Miljöförbundet Jordens Vänner, Nordisk Folkriksdag, Via Campesina, Peopleðs Global Action against "Free" Trade and WTO, SAC Syndikalisterna.