Vilka organisationer var med i Nätverket Göteborg 2001?  
EU-toppmötet i Göteborg
Vad hände?
 
Nätverk och politiska plattformar
 
Motkonferenser, dialoger och NGO-fora
 
Demonstrationer och aktioner
 
Analyser, rapporter och böcker
 
Förberedelser och bakgrund
En rapport
 
Nyhetsbrev
 
Göteborgsaktionens hemsida (delvis rekonstruerad)
 
Rättsligt efterspel och demokratiska rättigheter
Demokratinätet
och Föräldranätverket
 

Andra toppmötes-protester 

Nätverket Göteborg 2001
Genomförde demonstrationen mot EU och EMU på fredagen den 15 juni som kanske var den största och som både de danska och norska nätverken också mobiliserade till, men som annars var mindre internationellt präglad.

De flesta organisationer som var med i Nätverket Göteborg 2001 var faktiskt också med i Göteborgsaktionen men olika organisationer lade olika tyngdpunkt på de olika nätverken.. Miljöförbundet Jordens Vänner som själva ansett sig vara medlemmar av båda nätverken uppges inte som medlem på Nätverkets hemsida.

Nätverket presenterade sig som ett regionalt samarbete och i många fall representerades de ingående organisationerna av regionala eller lokala representanter.

Mer information:
http://www.nejtilleu.se/15juni/

 

Organisationer
I Nätverket Göteborg 2001 ingick följande organisationer:
 
Emmaus Björkå*
 
Enhetsinitiativet, http://hem.passagen.se/enhetsinitiativet
Organisation för enhet mot högerpolitiken.
 
Folket i Bild/Kulturfront
Tidskrift och kulturförening
http://www.fib.se/
 
Folkkampanjen Sverige ut ur EU
EU-kritisk organisation som anordnade föreläsningar och seminarier i i Stockholm mars 2001 i samband med det "Extra toppmötet". http://www.sverigeutureu.com
 
Folkrörelsen Nej till EU
Den större EU-kritiska organisationen i Sverige som bildades inför folkomröstningen 1994.Drivande i Nätverket Göteborg 2001 och arbetet inför demonstrationen den 15 juni
http://www.nejtilleu.se
 
Grön Ungdom*
 
Göteborgs ickevåldsnätverk*
 
Hamnarbetarförbundet
Fackförening
http://www.hamn.nu
 
Kommunitiska Partiet marxist-leninisterna - KPLM(r),
Parti som lägger stor tonvikt vid det nationella självbestämmandet .Har sitt starkaste fäste i Göteborg och var mycket drivande i Nätverket Göteborg 2001.Ger ut veckotidningen Proletären:http://www.proletaren.se http://www.kpmlr.o.se
 
Miljöförbundet Jordens Vänner*
 
Miljöpartiet De gröna*
 
Proletären FF
Idrottsförening med koppling till KPml(r). Har bl.a omfattande ungdomsverksamhet i Göteborg.
 
Revolutionär kommunistisk ungdom. RKU
KPml(r):s ungdomsförbund
http://www.rku.nu/
 
Socialdemokratiska EU-kritiker
http://www.algonet.se/~seuk/riks.htm
 
Socialistiska Partiet*
 
SSU-klubbar -anges ej vilka S
SU står för Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund.
 
Sveriges Kommunistiska Parti -SKP*
 
Svenska Fredskommittén*
 
Svenska Kvinnors Vänsterförbund*
 
Transportarbetarförbundet
Fackförening
 
Unga mot EU
http://www.nejtilleu.se/ungamoteu
 
Ung Vänster*
 
Vänsterpartiet* æ
 
*Organisationer som även var med i Göteborgsaktionen 2001.