EU-toppmötet i Göteborg
Vad hände?
 
Nätverk och politiska plattformar
 
Motkonferenser, dialoger och NGO-fora
 
Demonstrationer och aktioner
 
Analyser, rapporter och böcker
 
Förberedelser och bakgrund
En rapport
 
Nyhetsbrev
 
Göteborgsaktionens hemsida (delvis rekonstruerad)
 
Rättsligt efterspel och demokratiska rättigheter
Demokratinätet
och Föräldranätverket
 

Andra toppmötes-protester 

Program för Nordisk Folkriksdag

(Ur Göteborgsaktionens Nyhetsbrev 26 maj 2001)

4c:Nordisk Folkriksdag

Välkommen till Nordisk Folkriksdag!

Nordisk Folkriksdag är ett forum för folkliga grupper och enskilda, som vill arbeta för ett fritt och grönt Norden samt lägga vikt vid traditionellt nordiska värderingar såsom jämlikhet och solidaritet med världen. Målet är att konkret arbeta för ett nordiskt ansvar i en värld präglad av en ökande social och ekonomisk kris. Detta års Nordisk Folkriksdag är förlagd till Göteborg 14 - 19 juni för att vara en del av Göteborgsaktionen 2001 för ett annorlunda Europa.

PROGRAM

TORSDAG DEN 14.6.

15.00 - 17.00

Nordisk Folkriksdag har ett tvåtimmarspass i Fritt Forum, som är ett tältarrangemangi närheten av Fiskekyrkan14-17 juni:

EKONOMISK OCH SOCIAL FÖRÄNDRING

1) David C Korten: Beyond the Suicide Economy: Life After Capitalism. Global capitalism is a social pathology engaged in a self-destructive consumption of the life of society and the planet to make money for the already wealthy. The publicly traded, limited liability corporation is its favored instrument. The alternative is a global system of living economies that mimic the structures and processes of healthy living systems.

2) Carina Carlström m fl: Arbetet som "watchdog", att få storföretag att respektera människorätt 3) Laurina Bergqvist: Ekologiska, ekonomiska och praktiska sidor av

vätgasdrift

4) Mikael Nordfors: Internationell Djupdemokrati

17.30
Välkomstmiddag med samtal om alternativ till EU och konstruktiva lösningar.

Parallellt i Fritt Forum kl 18.00: Storplenum om internationellt tvärfackligt samarbete och arbetslöshet. (arr GBG2001, huvudansvarig SAC), kl 19.00 David Korten: "Dismantling

Empire - Building Community." Imperial expansion, exploitation, and the subjugation of the weak by the strong The presentation will examine the George W. Bush agenda for global U.S. hegemony, global finance as an instrument of control and extraction, and proposals of

the International Forum on Globalization to restructure the institutions of global economic governance.(arr Framtidsforum, Forum fört

Systemdebatt).

FREDAG DEN 15.6.

Fredag morgon samlas vi på Heden tillsammans med
övriga organisationer i Göteborgsaktionen för ett
annorlunda Europa, GBG2001 och allmänhet i ett
protestmöte mot EU:s utvecklingsmodell.
 

12.00 - 15.00 samarangemang med Europen Futures

Congess på engelska.
EFC är ett forum för öst-väst dialog med lika
mycketdeltagare från öst och väst.
 

Program: nordiskt-baltiskt samarbete, Jonas Ringqvist

om EU:s jordbrukspolitik, Kyllike Uusaed, Olaf
Swolkien, Teuvo Junka, Niels I Meyer.David Korten:
Awakening Consciousness, Living Economies, and Civil
Societies: New Stories for a New Era.
 

15.30 - 17.30

Storplenum om EU och globaliseringen av militarismen
(arr GBG2001)på Fritt Forum.
 
Klockan 18.00. Demonstration anordnad av Nätverket
Göteborg, där bl.a. Nej till EU, Sverige ingår.
 
21.00-24.00 Storplenum Schengen och demokratiska
rättigheter.(arr GBG2001)
 

LÖRDAGEN DEN 16.6

Göteborgsaktionen 2001 för ett annorlunda Europa har
en stor demonstration under följande:
Miljöblock mot att offentlig sektor och miljö görs
till handelsvara. Block mot militarisering av EU.
Block mot rasism och utveckling av Fästning Europa.
Block mot grundlagsbefäst nyliberal politik i EMU.
 

Tal på Götaplatsen efter demonstrationen:

1. Fästning Europa: Schengenavtalet och dess
konsekvenser,
2. Socialt: Nedskärningar, arbetslöshet mm
3. Ekonomisk globalisering: EMU
4. Fred kontra EU:s militarisering
5. EU:s miljöpolitik i globaliseringens tid.
 

Från ca 17.00: Storplenum: Internationell och

nationell solidaritet, arrangör GBG2001 och
huvudansvarig Nordisk Folkriksdag:
Vad kan Norden göra? Vad kan folkrörelserna göra?
Romers och samers situation.
Lokala grupper i Göteborg möter representanter från
3.e världen
Tal varvat med musikinslag.
 

SÖNDAGEN DEN 17.6

10.00-14.00 deltar vi i den gemensammaslutdebatten
med Göteborgsaktionen 2001 för ett annorlunda Europa,
GBG2001.
10.00 - 12.00: Utmana storföretagen.
Med bl.a. David Korten: "Time to Remove the Cancer."
12.00-14.00 Det framtida gemensamma
globaliseringskritiska samarbetet inför Danmark som
ordförandeland 2002 och EU:s regeringskonferens.

 

Klockan 15.00 - 18.00 får våra utställare komma till
tals:
Vätgasdrift. Laurina Bergqvist om vägasdrift i
ekologiskt perspektiv -även praktisk information om
övergång till vätgasdrift.
 

Kristallisationsmetoden - att undersöka vitalitet. Om

forskningen kringformkraftfält samt tillämpning i
kvalitetsbestämning av födoämnen.
 
Internationell djupdemokrati - en demokratimetod som
motkraft tillnyliberalistiska "The New World
Order"med Mikael Nordfors
 
Paneldebatt: Pengar som rostar" med Jörg Frey, Per
Almgren och Åsa Brandberg
 
Datautbildning för obemedlade flickor i Calcutta: ett
privat initiativmed växtkraft; Miodrag Racic
 
Norwatch-Swedwatch-Danwatch-Finwatch:Representanter
från Nor-watch och SwedWatchi en panel om nordiskt
samarbete med bolagsbevakning.

Se nedan om utställningen!

Parallellt klockan 15.00: Alternativt nordiskt Råd

Klockan 18.30 avresa till fest.

Vi planerar en utomhusfest om vädret tillåter - med en
stor eld. Alla elementen ska finnas. Vi får en
isländsk försångare och vi dansar gamla vikingadanser
till sångtexter ur Voluspa,och så hoppas vi att
romer och samer bjuder på sin musik också. Diktläsning
och olika uppträdanden står vi själva för - och om vi
har tur kommer den dynamiska Slavakören (eller en del
av den) att ge oss en storupplevelse. Mat vid elden.
 

MÅNDAGEN DEN 18.6

på Nordens Folkliga akademi, Nya varvet.
 

Kl 10.00 Läget för de nordiska länderna utifrån vår

EU-kritik, en uppföljning av samtalet från
öppningsmiddagen på torsdagen.
 

Möjligheten att bevara den biologiska mångfalden och

ta makten från de transnationella företagen:
Hotet om genmanipulerat utsäde och hur detta kan
bemötas
Eva Stenius, JAK-konsulent, ansvarig för ett projekt
med räntefria lån till icke genmanipulerade fröer i
utbyte mot ekoturism,
Folke Günther: Ökad ekologisk anpassning och minskad
sårbarhet - samma åtgärder?
Preben Megaard: Omstilling til en baeredyktig fremtid.
Hildur Jackson Fremtidens Ökosamfunn.
Efter middagen smågruppsdiskussioner
 

TISDAGEN DEN 19.6

10.00 Nordiska modellen, EU-hoten,
historia, nuläge och framtidsmöjligheter.
Sammanfattning från smågruppsdiskussionerna och
veckan, utvärdering, framtidsplanering.
 

Alternativt Nordiskt Råd.

Avslutande gemensam måltid.
 

Beräknad sluttid 15.30

 

NORDISK FOLKRIKSDAGS UTSTÄLLNING I FRITT FORUM:

Torsdag 14 juni - Söndag 17 juni,
 

NORDEN SOM FRAMTIDSVERKSTAD

Alternativa banker: Nordiska sparlån, Ekobanken, ett
JAK-projekt om fröbank i Indien: Lån till icke
genmanipulerade fröer iutbyte mot ekoturism.
Solidarsystemet - ett naturbaserat penningsystem
Internationell Djupdemokrati
Kärngårdar och ECEAT - ekojordbruk med undervisning
Vätgasbil och dito gräsklippare och grill,
Kristallisationsmetoden - att undersöka livmedlens
vitalitet
Norwatch, Danwatch, Finwatch, Swedwatch - nordiskt
samarbete kringbolagsbevakning
Framtiden i Våra Händer och projektet Datautbildning
för obemedlade flickor i Calcutta - framtidsprojekt
från gräsrotsnivå

ANMÄLAN TILL NORDISK FOLKRIKSDAG

Skickas till BirGitta Tornérhielm...

Kursavgift, utöver boende och matkostnader, 250 kr för
alla dagarna och 100 kr för en enstaka dagbetalas
till pg 2 44 19-4, Framtiden i Våra Händer, ange
Nordisk folkriksdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- - - - - - -- - -