Arbetslöshet...

 

Arbetslös - Orsakerna och lösningarna, globalt och lokal
Kapitelinledningar ur antologi utgiven av Miljöförbundet Jordens Vänner, 1997


Föreningar för arbetslösa:
Alliansen för Arbete, Sverige
Arbeidssøkerforbundet, Norge
 

 

 

 

 

1