Globalisering

Globalisering planeras vara huvudtemat i det gemensamma programmet för motmaktsträff-99

Här är dokumentationen för ett seminarium om globalisering som ordnades av antropologistudenterna i Stockholm våren 1997

Globaliseringsseminarium


Motmaktsträff -99
c/o Alternativ Stad
Solidaritetrörelsens Hus
Tegelviksgatan 40
11641 Stockholm
tel: +46 - (0)8 - 643 70 51
fax: + 46 -(0)8 - 641 11 35 (gemensam för flera föreningar - adressera noga)
E-post: loui@online.no
 

 

 

1