Repression och polisens agerande

En av de viktiga frågor vi vill diskutera är repression och polisens agerande

I samband med EU-toppmötet i Amsterdam 1997 gjordes stora övergrepp mot demonstranter från polisens sida.Intressant denna var att demonstranterna efter ett år vann en seger genom att man i en lokal holländsk rättegång tvingades erkänna att polisen på de flesta punkter hade handlat felaktigt, och en del av dem som hade anmält saken åtdömdes stora skadestånd. Detta hade dock antagligen inte skett utan det opinonsarbete som bedrivits för att uppmärksamma saken, inte minst i Sverige och Danmark.

Exemplet visar ändå att det kan vara möjligt att protestera och få rätt emot polisövergrepp.

Här kommer två inlägg som angriper de konsekvenser som polisens ibland ensidiga agerande kan få på demokratin och yttrandefriheten i samhället.

Konsten att tysta dem med fel åsikt av Stefan Villkatt

Affischklistring och yttrandefrihet i Stockholm av Jan Wiklund


Följande nyheter från mars 1999 ser vi som intressanta:

Sameaktivist arresterad (24/3 -99)

 

1