EU-toppmötet i København 2002

 
Vad hände?
 
Nätverk och politiska plattformar
 
Motkonferenser och NGO-forum
 
Demonstrationer och aktioner med foton
 
Konfrontationer och polisingripanden
 
Analyser och rapporter
 
 
Uppföljning
 
euobserver.dk, Modkraft.dk, Indymedia.dk, Globale Rödder, Dagbladet Arbejderen, Motkraft,
Demokratinätet, Yelah.net
 
 
EU-toppmötet i Göteborg 2001 

Andra toppmötes-protester 

 


 

Köpenhamn 2002

- Kunskapsbank med temasidor

 
Denna hemsida är upprättad av Folkrörelsestudiegruppen för att hjälpa de som önskar mer information och analys av händelserna i Köpenhamn i samband med EU-toppmötet i december 2002. Vi tar gärna emot tips om mer material som finns tryckt eller på internet till info@folkrorelser.nu
 
Myndigheters källor om protesternas förlopp är ännu fåtaliga. Därför är de flesta källor på denna hemsida från alternativa media och folkrörelser. I Danmark är det också ibland svårt att söka artiklar på nätet. Största dagstidningen Jyllandsposten är inte fritt sökbar. Allmänt sett har svenska dagstidningar skrivit betydligt mer allsidigt om toppmötesprotesterna än de danska tidningarna. Även här är det dock svårt att hitta de bästa artiklarna om man inte går till biblioteket. En allmän varning är också på sin plats. Det är ibland stor skillnad på en tidnings nätupplaga och pappersupplaga. Det är pappersupplagan som ger den bild som allmänheten får. Det finns en hel del tillgängligt material som vi ännu inte hunnit föra in eller fått tag på.
 
Denna kunskapsbank och temasida är en uppföljning av en motsvarande sida om EU-toppmötet i Göteborg 2001 och rapporten Toppmötesprotester 1968 - 2002 utgiven av Foilkrörelsestudiegruppen.
 
För mer information om Folkrörelsestudiegruppens motiv för att samla och sprida material om toppmötesprotester och särskilt Göteborg 2001 se Göteborg 2001
 

 

www.folkrorelser.nu
Sammanställning: Tord Björk
Uppdaterad 2002-12-28