EU-toppmötet i København 2002

 
Vad hände?
 
Nätverk och politiska plattformar
 
Motkonferenser och NGO-forum
 
Demonstrationer och aktioner med foton
 
Konfrontationer och polisingripanden
 
Analyser och rapporter
 
 
Uppföljning
 
euobserver.dk, Modkraft.dk, Indymedia.dk, Globale Rödder, Dagbladet Arbejderen, Motkraft,
Demokratinätet, Yelah.net
 
 
EU-toppmötet i Göteborg 2001 

Andra toppmötes-protester 

 

 

Nätverk aktiva under danska EU-ordförandeskapet

 

Initiativet for et andet Europa: http://www.cph2002.org/

Initiativet för ett annorlunda Europa, IAE, samlade över 60 organisationer. IAE organiserade två större demonstrationer under toppmötet. På fredagen samlades 5.000 mot främlingsfientlighet och på lördagen 7.000 demonstranter för ett annorlunda Europa. På söndagen ordnades en motkonferens om privatisering med 250 deltagare. Tidigare under ordförandeskapet ordnades också demonstrationer och seminarier.

Initiativet är det som mest liknar Göteborgsaktionen och har en mycket snarlik plattform och arbetssätt.

 

Initiativet København 2002: http://www.copenhagen2002.dk/

Initiativet Köpenhamn 2002 hade en politik mot kapitalets EU och mot krig med Irak. En demonstration arrangerades på fredagen med 150 deltagare enligt tidningen Arbetaren.

Detta nätverk liknar det förslag om ett vänsternätverk mot kapitalets EU som föreslogs inför Göteborg men aldrig blev av.

 

 "Stop Unionen 2002": http://www.ue2002.dk/indexda.php

Stop unionen är emot ett mer federalt EU och samlade EU-motståndare och EU-skeptiker. Detta nätverk arrangerade flest aktiviteter vid varje ministermöte runt om i landet, demonstrationer, happenings, konferenser, konserter och mycket annat som motvikt till EU-mötena. Men vid det avslutande toppmötet i Köpenhamn ordnade Stop Unionen ingen egen demonstration utan gick med i NGO Forum stop voldens demonstration som saknade gemensamma politiska krav. Nätverket ordnade en galakväll på lördagen.

Detta nätverk är det som i praktiken liknar mest Nätverket Göteborg 2001 men ställde inte kravet Danmark ut ur EU och organiserade ingen egen manifestation annat än en galakväll under avslutande toppmötet i Köpenhamn.

 

NGO Forum Stop Volden: http://www.ms.dk/ngoforum2002/default.htm

Sammanlagt 34 folkliga organisationer och NGO:s har slutit sig samman för att förhindra våld under ordförandeskapet. Man fick 15 miljoner danska kronor kommer som fördelades till aktiviteter också för Stop Unionen och IAE. NGO Forum ordnade praktiska möjligheter för seminarier, gemensam information och förläggning. NGO Forum hölls på Holmen och samlade 1.000 deltagare. NGO Forums demonstration avslutades med ett folkmöte på Rådhusplatsen och samlade 6.000 personer.

NGO Forum Stop volden är det som liknar mest Fritt forum i Göteborg men den skillnaden att det styrdes gemensamt av organisationer och hade betydligt mer resurser men mycket färre besökare.

 

Globale Rødder: http://www.ulydighed.dk

Globale Rødder är Danmarks "Globalisering underifrån" och  en del av den icke-traditionella antikapitalistiska rörelsen. Deras hemsida stängdes av polisen under toppmötet.

 

Öresundsmanifestet: http://www.folkrorelser.nu/oresundsmanifestet.html

Öresundsmanifestet undertecknades av lokalgrupper och enskilda inför danska EU-ordförandeskapet och Johannesburg med gemensamma krav och information med uppmaning om att delta i aktioner mot atomkraft, NATO och EU möte, EU:s nyliberala politik och andra protester i samband med Johannesburgsmötet och det danska ordförandeskapet. På Öresundsmanifestets internetsida finns länkar till aktionerna.

 

 

 

  
www.folkrorelser.nu
Sammanställning: Tord Björk
Uppdaterad 2002-12-28