EU-toppmötet i København 2002

 
Vad hände?
 
Nätverk och politiska plattformar
 
Motkonferenser och NGO-forum
 
Demonstrationer och aktioner med foton
 
Konfrontationer och polisingripanden
 
Analyser och rapporter
 
 
Uppföljning
 
euobserver.dk, Modkraft.dk, Indymedia.dk, Globale Rödder, Dagbladet Arbejderen, Motkraft,
Demokratinätet, Yelah.net
 
 
EU-toppmötet i Göteborg 2001 

Andra toppmötes-protester 

 


Olydiga samlar sig för att gå förbi polisens avspärrning vid EU-toppmötet på Bella Center

 

Köpenhamn 2002

- Konfrontationer och polisingripanden
 
Polisen grep sammanlagt 94 personer och avvisade 12 personer. Den allvarligaste incidenten skedde när polisen flera gånger under lördagen sökte tränga sig in i demonstrationståget trots tidigare löften om att inte göra detta enligt demonstrationsledningen och följande återkommande trakasserier av en demonstration riktad mot polisstaten. Ständiga personkontroller och gripanden av personer för smärre förseelser skapade stor osäkerhet. Inga allvarliga personskador varken bland demonstranter eller polis eller materiell åverkan uppstod. Inga massgripanden skedde mot demonstranter. Polisen ingrep mot ett dataföretag och stängde två hemsidor som uppmanade till aktion mot EU:s hemsida.

 

Tre större demonstrationer genomfördes i samband med EU-toppmötet i Köpenhamn med 3.000 - 7.000 deltagare vardera. Två organiserade av Initiativet for et andet Europa mot främlingsfientlighet på fredagen och för ett annorlunda Europa på lördagen. En organiserad av NGO Forum Stop Volden utan gemensam politisk plattform. Vid lördagens IAE demonstration förekom en del incidenter mellan civilpolis och demonstranter och kritik mot polisen fiknns för dubbelkommando och att polisledningen inte kontrollerade personalen på fältet.

Tre andra demonstrationer genomfördes mot förtrycket av Palestina, mot EU:s stängda gränser genom en symbolisk inträngningsaktion, mot polisstaten och för att släppa fängslade demonstranter. De organiserades av Palestinagrupper, Globaler Rödder, anarkistiska organisationer respektive de olydiga från Italien. Alla dessa samlade upp emot 1.000 deltagare. Intränginsaktionen förväntades skapa problem men inga uppstod, inte heller vid den spontana massdemonstrationen vid fängelset uppstod problem, däremot efteråt vid den fortsatta demonstrationen mot polisstaten där polisen ingrep mot enstaka personer och grep sammanlagt 15 personer.

Två mindre demonstrationer genomfördes, en för EU med 300 deltagare och en mot EU med 150 deltagare.

Sex olydnadsaktioner genomfördes. Mot Bella center och EU:s stängda gränser genom en symbolisk inträngningsaktion med 700 deltagare, mot sockerföretaget Danisco med 200 deltagare i protest mot storföretagets politik i tredje världen, mot Fiat för nedskärningar i Italien, mot EU vid Runde tårn och mot massmediabevakningen på politiken. Inga av dessa olydnadsaktioner ledde till allvarliga problem med polisen.

Två solidaritetsaktioner för kollektiva gränspassager med parlamentariska sköldar genomfördes med ungefär 150 deltagare vid bägge gränserna. Bägge lyckades. Vid andra tillfällen uppstod dock problem när demonstranter försökte ta sig till Köpenhamn.

 

Debatten efteråt har varit inriktad på beröm till både demonstranter och polis samt vilka fel polisen kan ha gjort. Särskilt avslöjandet av civilpoliser som var maskerade har vållat kritik. Enhedslisten och Globale Rödder har krävt en utredning av polisens agerande.

 

Händelseförloppet:

Nedanstående kronologiska sammanställning är delvis densamma som för demonstrationer och aktioner. De demonstrationer ingår där polisens agerande tas upp.

Upptrappningarna inför mötet

 

Under lång tid före toppmötet pågick ett ställningskrig om hur folkliga protester skulle få framföras i samband med EU-toppmötet i Köpenhamn. Förhandlingar pågick tidigt mellan folkrörelserna och polisen samtidigt som politikerna höjde straffen för deltagande i gatuoroligheter. Insatschefen Kai Vittrup intog en radikalt annorlunda hållning jämfört med sina svenska motsvarigheter i Malmö och Göteborg och gick in för att skapa direktkontakt med organisationerna och undvika polisprovokationer. Folkrörelsernas gemensamma samordning NGO Forum Stop Volden utan gemensam politisk plattform fick ett bidrag på 15 miljoner danska kronor vilket gav goda möjligheter för att praktiskt ta emot och arrangera aktiviteter men också gav risker för anpassning till en samförståndsanda med den rådande ordningen. Anarkistiska grupper valde att ställa sig utanför NGO Forum medan de Olydiga i Globale Rödder deltog men med en kritisk hållning. Massmedia var starkt fokuserad på våld. Knappast några grupper fick komma till tals mer än de olydiga och anarkister och då nästan enbart om förhållandet till våld.

Karakteristisk för den danska pressens försök att hetsa upp stämningen med förutsägelser om kommande "våldsorgie" är en artikel i kvällstidningen BT. I samma artikel avvisar polischefen Vittrup tidningens försök att bevisa sin hets. BT påstår att riskerna är så stora därför att bakom grundandet av Globale Rödder som planerar många olydnadsaktioner under toppmötet står danska AFA, antifascistisk aktion. Vidare att bakom våldet i Göteborg stod AFA. Vittrup svar blir:

»At det f.eks. er AFA, der har været med til at tage initiativ til Globale Rødder, betyder egentlig ikke noget for os. Vi er som udgangspunkt ret ligeglade med, hvem der står bag. Men hvis man udelukkende ser på, hvordan demonstrationer forløber, så har det faktisk været sådan, at hvis man indgår en aftale med AFA om, hvordan en demonstration skal forløbe, så bliver den holdt,« lyder det fra chefpolitiinspektør Kai Vittrup. Från artikel med rubriken: Autonome klar till voldsorgie

Kronologisk rapportering:

Svensk polis vill ha passkontroll Berlingske.

Oroväckande polisvåld före toppmötet mot hemvändande demonstranter vid danska gränsen Modkraft.

Polischefen Vittrup varnar demonstranterna Ritzau, Statsadvokaten varnar polisen Berlingske.

Det stora avslöjandet före toppmötet om demonstranternas våldsamma planer gällde soptunnelockstjuvar. 25 soptunnelock påstods ha stulits för att användas i kommande kravaller under toppmötet. Historien fick stor sprdidning i massmedia. Berlingske, Modkrafts engelska text om soptunnelocken och polisens varning.

Handeln förbereder sig, Berlingske.

Polisens nya motocrosscyklar, euobserver.dk

Motkraft om dagen före toppmötet.

Förhandsreportage kampen om gatan och autonoma olydiga, Berlingske; fråga olydiga skarpt, Berlingske; olydigas presskonferens, Berlingske; de olydiga, euobserver.dk; om äldre för fred och globaliseringsrörelsen, DN; Drömmen om Attac lång DN artikel som bl.a. tar upp Köpenhamn, Mer våldsfokuserad förhandsartikel i Aftonbladet; Debattartikel i Aftonbladet.

 

Torsdag med gränspassager och parlamentariska sköldar

Om polisens information, Berlingske; om polisens beredskap, Berlingske.

 

Glada representanter för danska folketingspartier försvarar svenska medborgares rätt att komma över gränsen

Två kollektiva gränspassager organiseras när aktivister i solidaritet tillsammans söker komma över gränsen in i Danmark från Sverige och Tyskland. Under skydd av parlamentariska sköldar bestående av representanter för folketingspartierna Enhedslisten och Socialistiskt Folkeparti slutar bägge framgångrikt. Alla kommer in och befarade kravaller uteblir. Foton från tyska gränspassagen, DN, Ritzau, euobserver.dk

Flera bussar blir dock delvis brutalt genomsökta närmare Köpenhamn och bl.a. en svensk djurrättsaktivist grips för att avvisas.

 

Fredag med olydnadsaktioner

 

Polisen genomför många kontroller och griper under natten 28 personer för smärre förseelser som att inte uppge identitet eller innehav av sprayburk. Bland de gripna var fem ledande olydnadsaktivister från Italien vilket skapar problem. Det leder till omfattande protester i Italien. Sydsvenskan artikel 1, artikel 2, euobserver.dk

Polisen uppmanar allmänheten att inte vara på vissa platser i centrum vilket demonstrationsledningarna ser som en provokation för att minska deltagandet i manifestationerna.

Polisen går in på ett dataföretag med 50 man där Globale rödder och andra alternativorganisationer har sin serverplats. Globale rödders och Lord of the things hemsidor stängs pga av uppmaning att utnyttja EU-ordförandeskapets officiella hemsida så att den skulle bli obrukbar under toppmötet. Konfrontationen i cyberrymden inleddes av Globale Rödders uppmaning riktad mot EU-hemsidan och bemöttes av vad som framstod som upprörda internetanvändare. Globale Rödders internetblockad ledde inte till enbart kortvariga problem för EU men istället ledde motattacken med robothjälp till att Globala rötters hemsida och dess kampanjhemsida Lord of the things inte gick att använda. Även andra hemsidor som använde samma dataföretag för sina hemsidor fick problem. Berlingske, allmänt var bevakningen av denna händelse mer kritisk och bättre i svensk press än i dansk. Svenska jurister fick ställa kritiska frågor om polisrazzian där de jämförde med att stänga ett tryckeri.

 

 

Olydnadsaktion mot EU-toppmötet

En olydnadsaktion genomförs av Globale Rödder mot Bella center där toppmötet hålls långt utanför centrum på Amager. 700 personer masrcherar dit och bryter polisens avspärrning men stannar framför muren av polisfordon. Efter att ha förklarat att man brutit mot förbudet att gå in på förbjudet område säger man att målet att föra fram politisk kritik mot EU har uppåtts och aktionen tågar tillbaka till centrum utan att det av massmedia förväntade våldet uppstår. Modkraft, indymedia.dk, foton (1) (2) (3) (4) (5) (6), [La Haine] bildgalleri - March towards the summit , Pressemeddelandee från de olydiga från Italien, euobserver.dk, Berlingske, DN, Aftonbladet

 

Företaget Lego går till motaktion mot Globale Rödder

 

Den dag som de allvarligaste konfrontationerna förväntades under EU-toppmötet förlöpte helt utan sammanstötningar mellan polis och demonstranter förutom det omfattande gripande av personer utanför demonstrationerna som gjordes för smärre förseelser. Berlingske

 

Lördag med demonstrationer

 

Trakasserier med identitetskontroller och gripanden fortsatte inför de stora demonstrationerna.

 

Demonstration för ett annorlunda Europa

Demonstration för ett annorlunda Europa arrangerat av IAE tågar från Christiansborg till stadsdelen Vesterbro med 7.000 deltagare. Särskilt det svarta blocket och de olydiga provoceras under vägen av civilpoliser vilket demonstrationsledningen ser som brott mot givna löften. Kontakter med polischefen för att få stopp provokationerna är resultatlösa men demonstrationen kan fullföljas ändå.

Den största demonstrationen under EU-toppmötet är inte mycket omskriven varken i dansk massmedia och alternativmedia. Berlingske, euobserver.dk, Modkraft beskriver hur kravallutrustning tas fram och polisprovokationer uppstod efter att flaskor påstås ha kastats på polisen samt hur civilpolis vägrade följa polischefens order. Om demonstrationen beskrivs så är det med fokus på det som hände efter demonstrationen eller på foton: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11). Fler demobilder, Tons of pictures from the International Demonstration, Video: TV-Stop, Audio: Global Radio. Desto mer tas den upp i svensk media t.ex. lång artikel i Arbetarens pappersupplaga, DN, Aftonbladet, Spanska La Haine rapporterar om demonstrationen minut för minut. Efterspelet rapporteras också efter alternativmedias avslöjande om att civilpoliser varit maskerade vilket är förbjudet i Danmark och anklagelser från demonstrationsledningen bristande kontroll av civilpolisen: Modkraft, åklagare undersöker polismaskering samt erkännande att det förekommit euobserver.dk, Jyllandsposten pappersupplaga,  Polischefen Vittrup ifrågasätter kommandostrukturen, Politiken; Aftonbladet.

Demonstration mot polisstaten

Demonstration mot polisstaten organiserad av Anarkistisk Föderation och närstående grupper samlar ungefär 1.000 deltagare. Man avviker vid tretiden från den stora internationella demonstrationen före slutmålet och tågar mot Vestre fengsel där man sammanstrålar med de olydiga i protest mot inspärrning av demonstranter under flera dagar utan giltiga skäl. Sedan tar sig demonstrationen mot polisstaten genom centrum under stigande provokationer från polisens sida. 15 personer grips för påstådda förseelser, däribland en observatör från Stop volden med presskort. Men situationen eskalerar inte och demonstrationen kan avslutas lugnt i Nörrebro klockan 18. Modkraft, detaljerad rapportering minut för minut på engelska: Police are 'quick stepping´ demonstration,Turbulent situation in Vesterbro, Tense but calm on Vesterbro, Demonstration under pressure, Demonstration ends peacefully. Polisens ingripande. Många foton på spanska hemsidan La Haine där man också rapporterar om anarkistdemonstrationens upptakt och polisingripande. Ytterligare rapporter på Indymedia om anarkistdemonstrationen 1, 2, 3.

 

Demonstration mot fängslingen av demonstranter spontant organiserad av de olydiga från italien och Danmark går från den internationella demonstrationens avslutning direkt till Vestre fengsel. Ungefär 700 deltar i denna manifestation som avlöpte utan problem framför fängelseportarna tillsammans med anarkistdemonstrationen. Även polischefen Vittrup besöker platsen. Efteråt går de olydiga snart en annan väg än polisstatsdemonstrationen direkt upp mot Nörrebro. Protest vid fängelset, Indymedia; quiet protest, Modkraft, La Haine: The disobedient block joined the Black Block

 

Olydnadsaktion organiserad av Röd ungdom mot tidningen Politiken vid Rådhusplatsen med banderollsläpp i protest mot medias extremt negativa bevakning av demonstrationer och protester avbryts i förtid när polisen visar sin närvaro. Moskito, beskriver aktionen och samtidigt uppstår en debatt om inte alternativtidningen Moskito gjort samma misstag som etablerad media att bevaka konfrontationer istället för att beskriva det politiska buskapet.

 

Reclaimfest på Nörrebro med 200 deltagare som fortsätter stora delar av natten. Polisen visar sin närvaro också med hundar men inga problem uppstår. Artikel 1, Artikel 2 and Artikel 3

 

Polisens aktiviteter avslutas med en sammantaget mycket högt antal gripanden, 94 personer har tagits i förvar, alla för vad polisen uppger som smärre förseelser. Det kan jämföras med 60 personer gripna vid EU-toppmöten i Nice eller 1.115 frihetsberövanden i Göteborg, i bägge fallen efter omfattande kravaller vilket helt uteblev i Köpenhamn. Det kan också jämföras med Världsbankens toppmöte i Oslo med något större demonstration och andra manifestationer där ingen person greps. Pressen uppger att 12 personer avvisats i samband med EU-toppmötet i Köpenhamn. Det kan jämföras med tusentals vid flera EU- och G8 möten i Nice, Genua och Barcelona eller 8 vid Världsbanksmötet i Oslo. Berlingske om poliskritik och kommande rapport, om ministerns lovord till demonstranter och polis, Indymedia om att italienarna släpps, DN om att 94 gripits och om poliskritik.

 

Riksdagspartier följer upp polisens provokationer genom att ställa frågor i folketinget.

 

Tord Björk

 

Fler källor:

Politiets informasjonsside under toppmötet

Anarchist Blackcross

Dine rettigheter i Danmark

www.folkrorelser.nu
Sammanställning: Tord Björk
Uppdaterad 2002-12-28